De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • GBT staat op strepen; SGP en PVV hekelen arrogantie van de macht

GBT staat op strepen; SGP en PVV hekelen arrogantie van de macht

DEN HAM/VRIEZENVEEN – De fractie van GBT liet vanavond voor het eerst merken in Twenterand de absolute meerderheid te hebben en die zonder veel discussie te gaan gebruiken ook. Dit leidde tot een gespannen sfeer in een verhitte discussie. Vooral de raadsleden Veltmeijer (PVV) en Jonker (SGP) namen de ‘arrogantie’ van GBT hoog op.

Aan de orde was het verzoek van de Handelsonderneming Dekker VOF te Den Ham, die bij zijn bedrijf aan de Achteres puin mag op- en overslaan, maar niet mag bewerken. Het bedrijf bestaat 75 jaar en moet om concurrerend te blijven het puin ook breken, zes keer per jaar. Volgens het bestemmingsplan mag dat niet, maar een partiële wijziging behoort tot de mogelijkheden. Dat erkent ook wethouder Koster, maar de GBT-schepen zal het toch weigeren. Hij vreest namelijk in dat geval voor precedentwerking en ook zei tevens te vermoeden in conflict te komen met de provinciale overheid. Samenvattend:  ‘Ik raad het ten zeerste af.’

Veltmeijer hekelde het gebrek aan kennis en kunde bij de wethouder, die hij starheid verweet en een ‘bureauwethouder’ noemde omdat hij veel in het gemeentehuis zou zitten en weinig zelf op pad zou gaan. Koster pesisteerde en is niet bereid nog eens te kijken bij Dekker om te zien of er mogelijkheden zijn, temeer daar in andere gemeenten bedrijven twaalf dagen puin mogen breken, dus het dubbele van wat Dekker aanvraagt.

Vanuit de oppositie reageerden Veltmeijer en Jonker getergd. Jonker maakte de indruk terstond uit zijn vel te kunnen springen doordat volgens hem GBT het debat doodsloeg. ‘Wat doen we hier dan?!’ vroeg Jonker zich vertwijfeld af. Het werd steeds vinniger tussen Veltmeijer en Jonker enerzijds en Elzinga anderzijds. De GBT-chef hield het simpel: er is een nieuwe visie, die van GBT. 'We willen geen puinbreker in het buitengbied.' Punt. Weer rumoer. Ondertussen ergerde vergadervoorzitter Kuilder, tevens fractieleider van het CDA, zich steeds meer, wat hem deed krijten dat het betamelijker moest: ‘Ik kap met deze handel.’

Deel dit nieuws!