De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA in Overijssel en NO Twente in bres huisartsenpost Oldenzaal

CDA in Overijssel en NO Twente in bres huisartsenpost Oldenzaal

OLDENZAAL – De statenfractie van het CDA in Overijssel noemt de sluiting van de spoedpost van de Huisartsendienst Twente-Oost (HDT) in het ziekenhuis van Oldenzaal geen optie. De huisartsenpost in de Oldenzaalse vestiging van Medisch Spectrum Twente is een huurverhoging van zeventig procent voor volgend jaar aangezegd. Bovendien zou MST de verpleegkundige ondersteuning terugtrekken. Voor het CDA in Overijssel is dit onbestaanbaar en fractievoorzitter Bouwen, woonachtig in Noordoost Twente, vraagt om actie van het college van gedeputeerde staten. Dat doet ook het raadslid Ten Vergert van het CDA in Oldenzaal. De geschiedenis herhaalt zich.

Al vaker is in het verleden vanuit  Enschede getracht de medische voorzieningen in Noordoost Twente te frustreren of helemaal weg te poetsen. Dat ging ook al om de spoedpost en eerder al wilde MST een aantal ziekenhuisafdelingen/specialismen in het voormalig hospitaal Heil der Kranken sluiten. Het argument was dat de afstand vanuit Oldenzaal, Dinkelland en Losser naar Enschede best te doen was. En nu is de huisartsenpost de inzet van nieuw strijdgewoel.

Bouwen, leidsvrouw van de grootste fractie in Provinciale Staten van Overijssel, vraagt het college van gedeputeerde staten nu te interveniëren. Ze wijst erop dat in het coalitieakkoord van Overijssel staat dat toegankelijkheid van zorg voor inwoners van het buitengebied van belang is. ‘Dat strookt niet met het wegnemen van zorgvoorzieningen zoals een spoedpost.’

Deel dit nieuws!