De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Sloop huizen en deel kerk in Haaksbergen voor nieuwbouw Domijn

Sloop huizen en deel kerk in Haaksbergen voor nieuwbouw Domijn

HAAKSBERGEN – Op de plek van de huidige 96 huurhuizen aan Het Kempke verrijzen na de sloop circa veertig nieuwe woningen.  Volgens de woningcorporatie Domijn is vernieuwbouw (renovatie plus groot onderhoud) onmogelijk vanwege de belabberde staat waarin de huizen verkeren. Ook  wordt een deel van de Lourdeskerk afgebroken, waaronder de pastorie en een zaal.

De bedoeling is dat afbraak en nieuwbouw over twee jaar begint en dat het woningen zijn die aan de eisen van de tegenwoordige tijd beantwoorden, dus met duurzame bouwelementen en energiezuinig met ‘nul op de meter’ als streven. De bewoners van de huidige huurwoningen krijgen te gelegener tijd met hulp van Domijn een vervangende woning aangeboden plus een bijdrage in de kosten van een verhuizing.

De sloop van de pastorie bij de aan Onze Lieve Vrouwe van Lourdes gewijde kerk en een de en een vergaderzaal bij deze kerk is mogelijk omdat ze geen functie meer hebben. Er was enige tijd zelfs sprake van sloop van het ruim zestig jaar oude godshuis. Indertijd ontstond de Lourdesparochie vanuit de centrale Pancratiusparochie aan de Markt in Haaksbergen, maar gezien de drastische terugloop van het aantal kerkgaande beminde gelovigen zou één kerk nu meer dan genoeg zijn.

 

Deel dit nieuws!