De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede krijgt 1,1 miljoen euro voor uitbouw Europees droneproject

Enschede krijgt 1,1 miljoen euro voor uitbouw Europees droneproject

ENSCHEDE – De gemeente Enschede ontvangt van de Europese Unie een substantieel deel van het bedrag van 1,1 miljoen euro voor het Europese droneproject ‘Aerial Uptake’. Het doel is het stimuleren van de ontwikkeling en toepassing van nieuwew technologieën om uit te vogelen hoe het luchtruim veilig en geschikt gemaakt kan worden voor en met drones. Het project ging vandaag van start.

Volgens de gemeente biedt dronetechnologie ‘enorme economische kansen’ voor de High Tech Systemen & Materialen-sector waar de regio Twente mee wil scoren, al leiden uitvindingen in de dronesector tot maar weinig nieuwe producten. Daar zou vooral de strenge wetgeving debet aan zijn, want die zou het voor bedrijven niet aantrekkelijk maken te investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Het project ‘Aerial Uptake’ heeft als doel obstakels zoals een te strenge wetgeving weg te nemen door bijvoorbeeld het integreren van het gebruik van drones binnen bestaande systemen in de luchtvaart. Of door het onderzoeken van manieren om met drones het luchtruim praktisch te gebruiken; van het bezorgen van maaltijden tot het inspecteren van wegen en wateren. De verzamelde data helpen goed beleid te formuleren voor het recreatief en commercieel gebruik van drones in steden. De gemeente Enschede wil wel proeftuin zijn voor onbemande systemen. Met het dronecluster Space53 werken onder andere de gemeente Enschede en de provincie Overijssel al enige jaren aan een ecosysteem voor dronetechnologie. Het dronecluster is gevestigd op voormalig vliegveld Twente Airport en zou daardoor alle ruimte hebben om drones te ontwikkelen, te testen en toe te passen.

Space53 installeerde op eerder deze maand een droneradar op de Alphatoren in Enschede die inzicht moet geven in wat zich afspeelt in het luchtruim boven de stad. De gemeente noemt het kunnen waarnemen van onbemande luchtvaartuigen een belangrijke stap richting veilig gebruik van drones.

Deel dit nieuws!