De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

CCCXLVIII

De scholen gaan weer beginnen! Waarom zaten ze eigenlijk dicht? Goede vraag, maar ik heb het antwoord niet. Zo zijn er meer vragen als het over onderwijs gaat. Ik kan me waarlijk niet heugen ooit vrijaf te hebben gekregen vanwege studiedagen, bijspijkerverloven, teamvergaderingen, cultuuroverleggen en cyclocryptische citotoetsvoorbereidingen.

Het heeft minder met het personeel te maken dan met met landelijke regelgeving en ambtelijke bedilzucht. Het heeft sinds 1968 hoger onderwijs (de Mammoetwet van minister Cals) onophoudelijk gestormd, waar van alle Beelden de Bildung het eerst sneuvelde. Dat is nooit meer goed gekomen, want het blijft oekazes regenen vanuit het ministerie.

De politiek, ook in Twente, heeft daarenboven steeds meer de neiging in te zetten op hoger onderwijs en als het even kan universitair, met daaraan gekoppeld zwaar gesubsidieerde kennisinstellingen en instituten, die nergens op worden afgerekend, behalve dan op hun praatjes die evenwel geen gaatjes vullen; dit land zou bovenwijs moeten worden. Je kunt beter goede vaklui opleiden, leve het MBO, dan horden Chinese studenten trekken, die in Enschede een aantal jaren keihard studeren, maar hier voor zeker niet blijven; ze halen kennis en ze brengen niks. 

 

 

Deel dit nieuws!