De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Twenterander wil 'aanpak' hondenpoep, zwerfvuil en asociaal parkeren

Twenterander wil 'aanpak' hondenpoep, zwerfvuil en asociaal parkeren

TWENTERAND -  De inwoners der gemeente Twenterand, althans degenen die meededen aan een enquête van de politieke partij GBT, leggen bij de handhaving van de algemene plaatselijke verordening prioriteit bij  de bestrijding van hondenpoep, zwerfvuil (plastic) en asociaal parkeren. GBT, de ‘regeringspartij’ met de absolute meerderheid in de gemeenteraad, wil de uitkomsten gebruiken in het politieke debat.

Er reageerden 984 Twenteranders, van wie 57 procent vrouw en 43 procent vrouw. Het gaat concreet om de inzet van de buitengewone opsporingsambtenaren, kortweg boa’s, wier aantal zal toenemen van één tot drie en op termijn vier. De jongste deelnemer aan de enquête was veertien jaar, de oudste 82. Het grootste deel van de deelnemers (42,9 procent) stoort zich ernstig aan de overlast door (het niet opruimen van) hondenpoep. Ook onaangeleide honden worden, zij het minder, regelmatig genoemd. Bij zwerfvuil, aangevinkt door twee op de drie deelnemers, wordt met name plastic gemeld en bijna één op de drie noemt asociaal parkeren, met name door (bestel)auto’s op de stoep, vanwege onveilige situaties voor kinderen en kwetsbare inwoners, die afhankelijk zijn van een rolstoel of van een rollator.

De deelnemers konden buiten de tien genoemde opties ook eigen ergernissen in de publieke ruimte aandragen. Hoewel de politie erover gaat scoorde te hard rijden in een dertigkilometerzone het hoogste. Opvallend was dat vaak dezelfde locaties werden genoemd. Vervolgens gaven deelnemers aan dat overlast (met soms vandalisme) door hangjongeren, het dealen van drugs en het uitbaten van wietplantages zou moeten worden aangepakt. Waar de boa’s wel tegen op kunnen treden is stankoverlast binnen de bebouwde kom. Regelmatig werd genoemd dat het hierbij vooral om allesbranders gaat.

Deel dit nieuws!