De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • College in Haaksbergen houdt vast aan schrappen bouw Assink

College in Haaksbergen houdt vast aan schrappen bouw Assink

Haaksbergen - Het college van burgemeester en wethouders in Haaksbergen blijft erbij dat nieuwbouw voor de scholengemeenschap Het Assink om financiële redenen moet worden uitgesteld. Als de gemeenteraad er anders over denkt, dient hij zelf het bedrag van zo'n tien miljoen te schokken. Het college komt zelf in het najaar niet met een voorstel bij het vaststellen van de begroting voor volgend jaar.

Het college benadrukt dat er eerst moet worden verdiend vóór er kan worden besteed. Het huidige financiële meerjarenperspectief is tweeledig, want omvat enerzijds een stevige verhoging van de onroerendzaakbelasting en anderzijds het schrappen dan wel uitstellen van investeringen, zoals  de gedachte nieuwbouw van Het Assink. Er wordt ten gemeentehuize nog wel gebroed op noodvoorzieningen ten nutte van de scholengemeenschap.

Er zijn ook investeringen die de dans volgend jaar ontspringen. Zo komt er als het aan het college ligt zestigduizend euro voor het Kulturhus, zij het onder strikte voorwaarden, want er zou voorgaande boekjaren nogal wat mankeren aan de verslaglegging en verantwoording van het bestuur van het cultureel en maatschappelijk centrum .

Deel dit nieuws!