De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Oldenzaal wil net als Wierden woonzorg voor mensen met dementie

Oldenzaal wil net als Wierden woonzorg voor mensen met dementie

OLDENZAAL/WIERDEN  – Op de plek aan de Carmelstraat waar voorheen de school De Sluis stond zal een gebouw voor woonzorg voor mensen met dementie komen. De organisatie Dagelijks Leven wil er bouwen te behoeve van mensen wier geheugen achteruit gaat. Het college van burgemeester en wethouders is bereid aan dit initiatief medewerking te geven. In de gemeente Wierden werd ecnt al besloot tot een wooncomplex voor twintig mensen met geheugenverlies.

 Er was in Oldenzaal meer belangstelling voor de kavel van De Sluis, maar de gemeente kent aan een woonzorggebouw van Dagelijks Leven de meeste prioriteit toe. Uit cijfers van TNO, Alzheimer Nederland en uit demografische ontwikkelingen maakt het college op dat het aantal inwoners met geheugenproblemen in de gemeente Oldenzaal de komende jaren sterk zal toenemen. Deze cijfers sporen met het eigen onderzoek ‘Huisvestigingsopgave Wonen en Zorg’ dat anderhalf jaar geleden. Om die redenen wil het college, ook gelet op de huidige bestemming ende aanbevelingen in het woon-zorg-onderzoek, de voorkeur  geven aan Dagelijks Leven. De gemeenteraad zal het bestemmingsplan nog wel moeten wijzigen.

De gemeente Wierden heeft een locatie in de nieuwbouwwijk Zuidbroek bestemd voor woonzorg in een kleinschalige seting. Het colllege van burgemeester en wethouders vindt de plek in Zuidbroek 'passend' als woonlocatie voor de doelgroep.

 

Deel dit nieuws!