De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Kans op behoud cultuurhistorisch pand aan Getfertweg in Enschede

Kans op behoud cultuurhistorisch pand aan Getfertweg in Enschede

ENSCHEDE – Het college van burgemeester en wethouders stelt voor een markant pand aan de Getfertweg in Enschede te behouden vanwege zijn karakteristieke karakter. Het is van oudsher een gebouw met een kantoor- en bedrijfsfunctie. Het college spreekt over ‘een specifiek geval dat om maatwerk vraagt’ en is deswege niet beducht voor precedentwerking.

De transformatie van het Hardick & Seckel-terrein tot een ‘binnenstedelijke bedrijvenlocatie’ voor kleine bedrijven was volgens het college ook zo’n voorbeeld van een gewenste functiemenging om het karakter van de wijk en de levendigheid ervan in stand te houden.

Lang niet overal is het volgens het college mogelijk een cultuurhistorisch belangrijk pand met zijn karakteristieke sheddaken te behouden door de bestemming aan te passen. Aan de Getfertweg zou het ruimtelijk en economisch passen, Door het pand als ‘cultuurhistorisch waardevol’ te betitelen geeft de gemeente expliciet aan het optrekje te willen behouden. In het nieuwe bestemmingsplan krijgt het pand deze aanduiding en daarmee ‘bescherming’  Hiermee komt  de gemeente ook tegemoet aan de wens van cultuurhistorische verenigingen/stichtingen ter stede.

Deel dit nieuws!