De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • College in Oldenzaal kiest voor groen boven woningen op Kruiskamp

College in Oldenzaal kiest voor groen boven woningen op Kruiskamp

OLDENZAAL – De bouw van twee woningen op de plek van het voormalige scoutinggebouw aan de Kruijskamp in Oldenxaal stuit ten stadhuize bij nadere doordenking op stedenbouwkundige, landschappelijke en verkeerskundige bezwaren. Om die reden stelt het college van burgemeester en wethouders voor ervan af te zien.

Hoewel het uitgeven van twee riante woningbouwkavels de kas van Oldenzaal goed met zestigduizend euro zou hebben gespekt, acht het college de ambtelijk ingebrachte bezwaren daartegen steekhoudend dat het ervan afziet.

Zo zou het  zonder grote verkeerskundige ingrepen onmogelijk zijn om woningbouwkavels op een goede manier te ontsluiten. Daarom is er nu opnieuw naar het plan gekeken en is besloten om de bestemming van de locatie te wijzigen naar Groen omdat dit vanuit ruimtelijk oogpunt de beste optie is. Het verlies van het verwachte resultaat op dit stuk grond accepteert het college met dit besluit. Het besluit om geen woningbouwkavels uit te geven en daarmee ruimte te bieden voor groen draagt bij aan de coalitiedoelstellingen en de groenstructuurvisie. En volgens het college ook aan de aantrekkelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

  

Deel dit nieuws!