De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Zonnepark aan Aadijk veertig hectare; Oosterweilanden na vertraging

Zonnepark aan Aadijk veertig hectare; Oosterweilanden na vertraging

ALMELO/VRIEZENVEEN -  De bedoeling is dat het zonnepark Aadijk bij Aadorp in Almelo, waarvan de aanleg kort voor de zomer begon, begin december officieel in gebruik zal worden genomen. Iets verderop, in de Oosterweilanden te Vriezenveen is na een mislukte start vanwege ondeugdelijke panelen  begonnen met het leggen van zonnepanelen die nu wél voldoen.

De omvang van Zonnepark Oosterweilanden omvat een kleine zestien hectare aan de zuidgrens van Twenterand. Het voorheen agrarische gebied verwierf de gemeente met de bedoeling er een bedrijvenpark tot wasdom te brengen, maar besloten werd er veertigduizend zonnepanelen neer te leggen, waardoor in de toekomst zo'n drieduizend woningen van elektriciteit kunnen worden voorzien. De gemeente is enig aandeelhouder en neemt ook de exploitatie zelf ter hand om met de opbrengst een duurzaamheidsfonds te vormen. Daarna ging het mis, want de geleverde panelen deugden niet. Het leverde politieke commotie op en bracht wethouder Van Abbema in verlegenheid. Ze reageerde deze week dan ook opgetogen:  ‘Yes! De eerste zonnepanelen zijn gelegd! Alle testen goed doorlopen. Prima kwaliteit. Het gaat nu in snel tempo. Met een week of drie ligt alles vol.’

Het nabij beoogde zonnepark Aadijk wordt flink groter, want zal zo’n veertig hectare beslaan, met 120.000 panelen, goed voor het elektriciteitsverbruik van tenminste tienduizend huishoudens. De gemeente Almelo heeft de ontwikkeling is in handen gelegd van SolarEnergyWorks.

Deel dit nieuws!