De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Gemeenteraad van Dinkelland eist tempo met bouwen in de dorpen

Gemeenteraad van Dinkelland eist tempo met bouwen in de dorpen

DINKELLAND – De gemeenteraad van Dinkelland wil tempo maken met het bieden van mogelijkheden voor woningbouw in de (kleinere) kernen van de gemeente. Hiertoe is besloten nadat de raadsfractie van Lokaal Dinkelland bij monde van leidsman Tijkotte het debat daarover entameerde.

Tijkotte nam het initiatief omdat er momenteel planologisch geen ruimte is voor  woningen voor met name jongeren die in een dorp een hun toekomst willen bouwen en ouderen die er een verleden hebben waaraan ze zich hechtten. De voorman van Lokaal Dinkelland wil actie van wethouder Blokhuis om te voorkomen dat tot de Omgevingswet van 2021 moet worden gewacht; hij wil tempo.

Het gemeentelijke streven is om inbreiding boven uitbreiding te stellen, dus liever in dorpen bouwen dan in omringende weilanden. Het probleem is dat eigenaren van geschikte plekken dat heel goed weten dat ze op ‘warme grond die steeds heter wordt’ zitten, zoals de Eurowerft in Denekamp.

De gemeenteraad gaat zich er – op voorstel van woordvoerder Poffers van coalitiepartij VVD - zo snel mogelijk na de zomer over beraden. Poffers wijst er in dat verband op de provincie Overijssel, zijn partijgenoot/gedeputeerde Van Haaf meer dan voorheen daartoe de mogelijkheden biedt.

Deel dit nieuws!