De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • D66 in wil inzicht in de bestuurlijke Soweco-afwegingen in Almelo

D66 in wil inzicht in de bestuurlijke Soweco-afwegingen in Almelo

ALMELO – Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Almelo, inzonderheid verantwoordelijk wethouder Maathuis, moet aangeven waarom een aantal van de zes gemeenten in de subregio Almelo weigerden in te stemmen met ontmanteling van de sociale werkvoorziening in haar huidige vorm. Dat vindt de raadsfractie van D66 in deze stad, temeer daar directeur Van Broekhoven en de Raad van Commissarissen niet eens werden gehoord en ‘vol ongeloof en onbegrip’ reageerden.

Het raadslid Van Saane van D66 spreekt in een serie vragen aan het college over ‘een zorgelijke ontwikkeling’ en wil weten wat uiteindelijk ‘de onoverbrugbare meningsverschillen’ waren. Ook vraagt ze zich af of de gemeente Almelo, indien ze de uitvoering van de WSW zelf ter hand neemt, ook bereid is dit voor andere gemeenten te doen omdat ‘schaalvergroting in deze zin zal leiden tot efficiencyvoordelen’. Ze wil tevens weten hoe het college het werkgeverschap, de verloning en de loonadministratie gaat uitvoeren, wat er met de ambtelijke en de privaat aangestelde medewerkers van Soweco gebeurt, hoe hoog de frictiekosten zijn bij volledige ontmanteling en wat er gaat gebeuren met het Soweco-pand aan de Plesmanweg, waarin circa veertig huurders zitten.

D66 vindt het onbegrijpelijk dat in plaats van voor ontbinding waar met name Maathuis op af lijkt te stevenen niet is gekozen voor een constructie waar Twente de afgelopen jaren samenwerking tot stand bracht, bijvoorbeeld met bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen, zoals recent met het ROC van Twente (voor middelbaar beroepsonderwijs) in het Twents Fonds voor Vakmanschap.

Deel dit nieuws!