De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • GBT in Twenterand peilt prioriteiten burgers voor het BOA-peloton

GBT in Twenterand peilt prioriteiten burgers voor het BOA-peloton

TWENTERAND - Om de handhaving van wet- en regelgeving te bevorderen krijgt de ene bijzondere opsporingsambtenaar (BOA) in de gemeente Twenterand er twee en op termijn zelfs drie collegae bij. De raadsfractie van GBT, de grootste coalitiepartij met een absolute meerderheid in de gemeenteraad, vraagt inwoners actief te melden wat er nog meer en/of beter moet worden gehandhaafd.

Om ‘beter in beeld te krijgen wat bij inwoners leeft’ heeft de partij een enquête opgezet: https://www.enquetesmaken.com/s/7d433c5. De resultaten van de volksraadpleging zal GBT te gelegener tijd aanbieden aan burgemeester Van der Kolk, ‘zodat zij er als verantwoordelijke mee aan de slag kan gaan’.

De gemeente legt nu de prioriteit bij controles van (grotere) evenementen, naleving Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen, Afvalstoffenverordening en ondermijning (vermenging onder- en bovenwereld), maar GBT wil weten waar de burgers het accent op leggen. Elzinga laat weten dat GBT het vermoeden heeft dat er ‘grotere ergernissen’ onder de mensen leven,  zoals – bijvoorbeeld – hondenpoep en zwerfafval.

 

Deel dit nieuws!