De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Regio Deal: 150 miljoen voor Twente aan deze en andere kant grens

Regio Deal: 150 miljoen voor Twente aan deze en andere kant grens

ENSCHEDE – De gemeenten in Twente, het regiobestuur en de provincie Overijssel hebben overeenstemming met de rijksoverheid bereikt over de bestemming van een bedrag van 150 miljoen dat in het kader van de Regio Deal naar Twente komt, waarvan een vijfde deel van het kabinet. De provincie draagt twintig miljoen bij en de veertien gemeenten tien miljoen. Het overige geld komt op projectbasis van private ondernemingen en aan de overheid gelieerde kennisinstellingen. Kort na het zomerreces vindt de ondertekening van de Regio Deal plaats.

Het gaat grosso modo om de versterking van de technologische kracht, de arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat en de ontwikkeling naar een circulaire economie. Gesproken wordt over een versneller van de Agenda voor Twente, die op dezelfde pijlers rust.

Ook zou de Regio Deal moeten bijdragen aan nieuwe technologie met maatschappelijke impact, onder meer op het gebied van gezondheidszorg en landbouw. Verder zouden op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking stappen moeten worden gemaakt, waar met name regiovoorzitter Van Veldhuizen (ook burgemeester van Enschede) verklaard voorstander van is. ‘Met concrete initiatieven willen wij het grensoverschrijdend ondernemen, werken en innoveren bevorderen’, aldus Van Veldhuizen. ‘Zo doen we wat kan om grensbelemmeringen weg te nemen. Dit biedt kansen voor ondernemers, overheden en kennisinstellingen. Hier ligt nog een enorm onbenut arbeidspotentieel en het draagt bij aan de bereikbaarheid van banen', aldus Van Veldhuizen.

Deel dit nieuws!