De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Raad van State haalt streep door Evenemententerrein in Enschede

Raad van State haalt streep door Evenemententerrein in Enschede

ENSCHEDE –  Er moet op korte termijn duidelijkheid komen over de gevolgen van het schrappen van een evenemententerrein op een deel van de voormalige Luchthaven Twente. Dat geeft de gemeente Enschede aan in reactie op een uitspraak van de Raad van State. Het zou in strijd zijn met het Programma Aanpak Stikstof. In een eerste reactie stelt de gemeente de uitspraak van het hoogste bestuurlijke rechtscollege 'vanzelfsprekend' te betreuren.Niet alleen het evenemententerrein in Enschede, maar ook een bedrijventerrein in Delfzijl en de aanleg van A12/A27 bij Utrecht zijn van de baan vanwege een te grote uitstoot van stikstof die ten koste gaat van kwestieus natuurgebied.

De gemeente zegt de consequenties van deze uitspraak als een landelijk vraagstuk te zien. 'Voor de korte termijn brengen we in beeld wat de juridische en planologische gevolgen zijn van deze uitspraak. Verder willen we de tijd nemen om in goed overleg met de eigenaren van de deelgebieden te bepalen welke stappen we gaan zetten', aldus de gemeente hedenavond in haar 'Nieuwsbrief'.

De raadsfractie van de PvdA heeft bij penne van het raadslid Dönmez vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Dönmez wijst erop dat de gemeenteraad binnen vier weken moet reageren en hij wil weten wanneer dat gebeurt. Verder vraagt hij naar de  consequenties voor de al aan de evenementenorganisator verleende vergunning en voor de evenementen die voor augustus en september op de rol staan. De agenda vermeldt onder meer feesten, zoals 'Onder de Radar' (komend weekend met technomuziek)  en Airforce (over twee weken).  Van meet af aan maakten de Stichting Lonnekerberg en de Natuur en Milieuraad Enschede bezwaar tegen het evenemententerrein op de voormalige vliegbasis, vanwege de strijdigheid met de natuurrichtlijnen de verbonden zijn aan Europees beleid, waaronder Natura 2000 en PAS, verankerd in de Wet Natuurbescherming.

 

Deel dit nieuws!