De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hof van Twente scoort met banen en leerwerktrajecten vanuit bijstand

Hof van Twente scoort met banen en leerwerktrajecten vanuit bijstand

GOOR – Het aantal bijstandsgerechtigden dat in de gemeente Hof van Twente in de eerste zes maanden van dit jaar een baan kreeg of een leerwerktraject nam in vergelijking met vorig jaar met twintig procent toe van tachtig tot honderd, blijkt uit een gemeentelijk overzicht.  Volgens wethouder Van Zwanenburg komt uit onderzoek naar voren dat het hebben van werk goed is voor het welzijn van mensen, ook vrijwilligerswerk. ‘Het geeft structuur, zelfvertrouwen en biedt zingeving. We zijn dan ook erg blij dat onze werkgevers de handschoen oppakken en mensen deze kans geven. Deze mooie resultaten hebben we grotendeels aan hen te danken.’

De toename zit vooral in de uitstroom van mensen met een arbeidsbeperking. Sinds de invoering van de Participatiewet heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen om mensen met een arbeidsbeperking (voorheen Wajong) naar werk te begeleiden. Ook zijn er meer proefplaatsingen en werkervaringsplaatsen ingezet; omdat de huidige doelgroep een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Het aandeel van lokale matches is bij een lokale werkgever volgens Van Zwanenburg  toegenomen, van vorig jaar 49 procent tot nu 59 procent.

De gemeente Hof van Twente trekt in het steven naar meer mensen aan het werk (houden) samen op de ondernemers in dorpen van de Hof. Dat gebeurt op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde Sociaal-Economische Visie. De afgelopen jaren heeft de gemeente werkcoaches in dienst genomen die zich richten op ouderen, jongeren, statushouders en mensen met een arbeidsbeperking. Het aantal bijstandsgerechtigden in de Hof van Twente daalde door gezamenlijke inspanningen het afgelopen jaar van 525 personen (juli 2018) naar 498 personen (juli 2019).

Deel dit nieuws!