De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Speeltuinwerk Enschede ter ziele; CDA/SP kapittelen met name PvdA

Speeltuinwerk Enschede ter ziele; CDA/SP kapittelen met name PvdA

ENSCHEDE – De  weigering van de coalitiepartijen om veertigduizend euro vrij te spelen ten behoeve van het voortbestaan van de Stichting Enschedese Speeltuinen (SES) stuit  op kritiek van bestuursleden en vrijwilligers van speeltuinen. Ook de oppositie, met voorop het CDA en de SP die een motie indienden, liet in en na debatten over de Zomernota (een opmaat voor de begroting 2020) duchtig haar frustratie blijken, waarbij achteraf vooral richting de PvdA wordt gewijsvingerd. De motie werd met 20-17 verworpen.

De motie van de christendemocraten en de socialisten wilden veertigduizend euro vrijspelen om ten eerste de SES het hoofd boven water te laten houden en ten tweede een toekomstvaste visie te maken voor het speeltuinwerk ter stede. De coalitiepartijen BBE,  D66, VVD, PvdA en ChristenUnie, dus een meerderheid in de raadszaal,  stemden tegen, op één na. Dat valt de indieners van de motie vooral van de PvdA tegen, temeer daar de partij in Enschede zich immer druk maakte voor het speeltuinwerk als vehikel voor de heffe des volks.

Vele jaren hebben socialistische raadsleden van de arbeiderspartij zich druk gemaakt om de speeltuinen van Enschede. Helaas moesten wij tijdens de stemming over de motie SES concluderen dat de PvdA deze belangrijke stichting na al die jaren de rug heeft toegekeerd’, schrijft het CDA-raadslid  Van Lagen in een terugblik. Hij wijst erop dat de motie in de debatten nog werd aangepast teneinde aan de wensen van de PvdA tegemoet te komen, maar die fractie liet het bij dissident Holman, die bij de stemming wel twee keer mocht stemmen....

Het bestuur van de SES heeft zijn consequenties getrokken en is afgetreden, onder wie de voormalige PvdA-raadsleden Van Dijk en Dijkhuizen,

Deel dit nieuws!