De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Bermmaaisel in Overijssel meer ingezet ter verbetering van bodem

Bermmaaisel in Overijssel meer ingezet ter verbetering van bodem

HENGELO - Er moet in Overijssel inzet komen voor het benutten van bermmaaisel ter verbetering van de bodem. Er zijn nu her en der al initiatieven, maar dat kan volgens een riantee meerderheid Provinciale Staten nog wel wat meer. Een motie van deze strekking van D66 kreeg vandaag de steun van CDA, ChristenUnie, GroenLinks, Forum voor Democratie en 50Plus.

In zijn verdediging stelde fractiechef Bakkker van D66 ter motivering dat van plek tot plek moet worden bekeken wat de meest praktisch en duurzame optie. Soms is dat het maaisel laten liggen waar het ligt, soms is dat het elders verspreiden van het maaisel en soms is het beter juist niet te maaien omdat plant en grondgezamenlijk langdurig gedijen, van jaar tot jaar.

Volgens gedeputeerde Ten Bolschet moet het maaibeleid worden afgestemd op de combinatie van plek en plant, met -  in zijn woorden - alle mogelijkheden en belemmeringen. Hij zei de Provinciale Staten over een jaar, ruim voor de zomer, kond te doen van zijn bevindingen. Bakker stelde dat het doel drieledig moet zijn: kringlooplandbouw, circulaire economie en bodemversterking.

 

 

 

 

 

soms laten liggen

soms niet maaien

maar waar kan en nut doen

 

Deel dit nieuws!