De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Aanstormende raadsleden CDA Dinkelland/Tubbergen willen betere bus

Aanstormende raadsleden CDA Dinkelland/Tubbergen willen betere bus

DINKELLAND/TUBBERGEN – De bussen met studenten die van Dinkelland en Tubbergen naar scholen in de Twentse steden reizen hebben volgens de CDA-fractie in beide gemeenten te weinig capaciteit. Het zijn de jonge raadsleden Oude Vrielink (21) en Smellink (23)  die actie van de gemeentebesturen willen om betere lijndiensten te krijgen.

Naar het oordeel van Oude Vrielink  en Smellink zijn de bussen soms zo vol dat passagiers niet kunnen instappen. Inwoners hechten veel waarde aan de mogelijkheid om met het openbaar vervoer te reizen, blijkt volgens de raadsleden uit het maatschappelijk akkoord in Tubbergen en toekomstvisies van de kernen in Dinkelland. Ook zou het in de bussen op de lijnen 62, 64 en 66  naar de stedenband ontbreken aan voldoende zitplaatsen.

De vervoerder Keolis onderkent volgens Oude Vrielink en Smellink in een rapport de problemen, maar zou  zich niet geroepen voelen er iets aan te wijzigen. De beide christendemocraten bepleiten een structurele oplossing en vinden dat de wethouders’ van Dinkelland en Tubbergen zich daar ijlings voor zouden moeten inspannen.

 

Deel dit nieuws!