De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Structureel 1,2 miljoen nodig voor huisvesting onderwijs in Enschede

Structureel 1,2 miljoen nodig voor huisvesting onderwijs in Enschede

ENSCHEDE - Er komt, als het aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede ligt, in het financieel meerjarenperspectief, structureel 1,2 miljoen euro bij voor onderwijshuisvesting. Er is bij scholen grote achterstand in  noodzakelijke verbouwingen en vervangende nieuwbouw. Dat dient gefaseerd te gebeuren en gezien de gevoelde urgentie wil het college er rap mee beginnen.

De oorzaak is dat veel gebouwen van de jaren zeventig dateren en veelal zijn afgeschreven. Er zou de komende dertig jaar een slordige 417 miljoen euro nodig zijn om de schoolaccommodaties in Enschede op het gewenste peil te brengen. De komende jaren dient daartoe het investeringsbedrag toe te nemen nemen van drie ton in 2020 tot via ton in 2021 tot structureel 1,2 miljoen per jaar vanaf 2022. 

Deel dit nieuws!