De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Lokaal Hellendoorn wil onderzoek bouw Reggesteyn bij Het Ravijn

Lokaal Hellendoorn wil onderzoek bouw Reggesteyn bij Het Ravijn

NIJVERDAL – Lokaal Hellendoorn, de grootste fractie in de gemeenteraad, wil een onderzoek naar de mogelijkheid om de nieuwbouw ten behoeve van de scholengemeenschap Reggesteyn te integreren met het zwem- en sport- en zorgcomplex  Het Ravijn te Nijverdal.

Lokaal Hellendoorn heeft kennis genomen van het plan voor nieuwbouw op de huidige plek aan de Noetselerweg in Nijverdal. Dat zou voor de gemeente structureel een jaarlast van zes ton betekenen. Daarbij stelt de fractie, die geen deel uitmaakt van de coalitie, dat Het Ravijn de gemeente nu ook veel geld kost. Er zouden aanmerkelijke efficiencyvoordelen zijn te boeken door bij Het Ravijn grond voor Reggesteyn aan te wenden. Er is volgens de fractie voldoende ruimte en tal van voorzieningen kunnen gezamenlijk worden gebruikt. De fractie wijst erop dat sport en beweging ook in het onderwijs een prominente plek innemen. Dat zou tevens gelden voor de energievoorziening, de horeca en de parkeergelegenheid. ‘Een win-win-situatie’, constateert de partij.

Met betrekking tot de gronden van de huidige gebouwen van Reggesteyn ziet Lokaal Hellendoorn volop kansen voor innovatieve woonconcepten, met name voor wat betreft woningbouw ten behoeve van ouderen en jongeren. Het recent gesloten coalitieakkoord van de 'vijfpartijenregering' voor het provinciaal beleid in Overijssel zou hiervoor de mogelijkheden bieden.

 

Deel dit nieuws!