De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede moet watertrappelen met zwembadplan op Het Diekman

Enschede moet watertrappelen met zwembadplan op Het Diekman

ENSCHEDE – De huidige financiële situatie van de gemeente Enschede verdraagt zich momenteel niet met een besluit over de bouw van een nieuw zwembad in het Diekmangebied. Dat heeft mede te maken met de negatieve berichten van rijkswege, want die impliceren dat Enschede volgend jaar zes miljoen euro minder uit Den Haag zal ontvangen.

 Om deze reden (gebrek aan zicht op de financiële spankracht van de gemeente) werd deze week een commissievergadering van de agenda geskipt. Het college wil de effecten van het wegvallen van rijksgeld onderdeel laten uit maken van de debatten over de Zomernota, waarin voorschotten worden gegeven, soms letterlijk, op politieke actualiteiten met het oog op de begroting 2020 en het verdere meerjarenperspectief.

‘Onze conclusie is’, heeft het college de gemeenteraad laten weten, ‘dat de situatie het niet toelaat om nu separaat besluiten te nemen over de nieuwbouw van een zwembad.’ Het college adviseert de raad na de vaststelling van de Zomernota (gepland voor 8 juli) en voorafgaand aan de debatten over de begroting 2020 (in november) tot besluitvorming te komen aan de hand van ‘een aangepast voorstel’.

 

Deel dit nieuws!