De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Weer financiële sores Haaksbergen; komende week besluit Assink

Weer financiële sores Haaksbergen; komende week besluit Assink

HAAKSBERGEN – Om volgend jaar een begrotingstekort van 2,1 miljoen af te wenden wil het college van burgemeester en wethouders der gemeente Haaksbergen dit bedrag aan de algemene reserve onttrekken, waardoor er nog zeven in deze vleespot zal zitten.

Net als andere Nederlandse gemeenten heeft Haaksbergen met oplopende tekorten voor zorg, welzijn en werk. De afgelopen jaren heeft het gemeentebestuur onder het juk van de provincie Overijssel stevig bezuinigd op personeel, terwijl er nauwelijks taken zijn geschrapt, wat de inhuur van ambtelijke capaciteit vereiste. Dat is op den duur zeker zo begrotelijk.

Het is aan de gemeenteraad om te bepalen hoe nieuwe financiële malheur valt af te wenden. In dat verband ligt zoals op deze site gemeld het plan ter tafel om de nieuwbouw van de scholengemeenschap Het Assink op de lange baan te schuiven. Het college van burgemeester en wethouders neemt daarover volgende week een besluit. Op voorhand laat wethouder Koopman van Financiën weten dat de financiële situatie ‘verontrustend’ is, maar dat het uiteindelijk aan de gemeenteraad is om te bepalen wat er mort gebeuren.

Deel dit nieuws!