De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Oldenzaal nu ook in de min en met een plan voor lastenverzwaring

Oldenzaal nu ook in de min en met een plan voor lastenverzwaring

OLDENZAAL – De gemeente Oldenzaal zal ook nu de reserves aanspreken om een aantal ambities van de coalitiepartijen WG, CDA en VVD in de raadszaal en daarmee het college van burgemeester en wethouders mogelijk te maken. Dit zal volgens het college onvermijdelijk ook voor de inwoners van Oldenzaal merkbaar zijn, waarmee wordt gehint op lastenverzwaring. Het college stelt in dat vernand dat de woonlasten in Oldenzaal nu relatief ging zijn.

Het college meldt de raad ‘grote zorgen te hebben over de financiële toekomst van de gemeente’. De vooruitzichten zijn wat dat betreft somber. De grootste oorzaak  is volgens het college van het tekort is de ontoereikende compensatie van  de rijksoverheid voor de taken die de gemeente uitvoert in het sociaal domein, zoals jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie. Dat is in die zin opvallend omdat juist Oldenzaal tot voor kort nog zwarte cijfers schreef in het sociaal domein.  Om financiële tekorten niet te hoog te laten oplopen heeft het college geïnventariseerd hoe de problemen het hoofd kan worden geboden. In dat verband wordt aan een verhoging van de onroerend zaak-belasting gedacht. Ook wil het college de uitvoering van een aantal projecten uitstellen, waardoor in de eerstkomende boekjaren financiële ruimte ontstaat. Dit geldt onder meer voor de prestigieuze verbouwing  annex moderniseing van het sportcomplex-met-zwembad Vondersweijde. Bovendien wordt minder geld gereserveerd voor de ambtelijke organisatie en zegt de huur op van het Maatschappelijk Plein aan de Ganzenmarkt.

 De gemeente ontkomt er verder, aldus het college, niet aan ook kritisch naar de uitvoeringskosten van de taken in het sociaal domein te kijken. Het college ziet mogelijkheden op dit punt efficiencyslagen te slaan, waardoor er middelen vrijkomen. En ook de diverse bestedingen binnen het sociaal domein worden verminderd, waarbij het college expliciet opmerkt dat het een bewuste keuze is de inzet op armoedebestrijding intact te laten.

Deel dit nieuws!