De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Eerenberg relativeert meevaller van 16,6 miljoen Enschede meteen

Eerenberg relativeert meevaller van 16,6 miljoen Enschede meteen

ENSCHEDE – De gemeente Enschede sluit het boekjaar 2018  af met een positief saldo van 16,6 miljoen euro, wat voor het overgrote deel is toe te schrijven aan de eenmalige uitkering van 13,3 miljoen euro uit het Fonds Tekortgemeenten. ‘De gerichte lobby en goed onderbouwde aanvraag hebben daar een goede bijdrage aan geleverd’, liet wethouder Eerenberg van Financiën in een gemeentelijk persbericht optekenen, maar hij gaat nog geen bloemen kopen: ‘Het is natuurlijk fijn dat we nu positief eindigen over 2018, maar het had zomaar anders kunnen aflopen. En er komen mij net iets te veel donkere wolken op ons af om blij te zijn.’

De omvang van de uitkering uit het Fonds Tekortgemeenten geeft wel aan dat Enschede structureel een flink tekort heeft op het sociaal domein. En ondanks een gunstig resultaat voor de bijstandsuitkeringen, verwacht de gemeente de komende jaren een bijstelling van dit budget naar beneden. Ook wordt de verdeling van middelen voor Beschermd Wonen de komende jaren aangepast en is onzeker of de huidige voordelen op inkomensondersteuning, de sociale werkvoorziening en arbeidsmarktparticipatie blijven.

 Vanwege de onzekere financiële toekomst stelt het college van burgemeester en wethouders aan de raad voor 15,4 miljoen euro voorlopig aan de algemene reserve toe te voegen. Bij de behandeling in juli van de Zomernota kan de gemeenteraad dan op basis van de actuele financiële situatie een definitief besluit nemen. Voor de overige 1,2 miljoen euro stelt het college onder meer voor om één miljoen euro die vorig jaar niet gebruikt is voor verbetering van de infrastructuur rondom het voormalige vliegveld Twenthe nu toe te voegen aan de hiertoe gereserveerde middelen.

Deel dit nieuws!