De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • GBT wil inzicht in financiën en afwegingen in Veiligheidsregio Twente

GBT wil inzicht in financiën en afwegingen in Veiligheidsregio Twente

VRIEZENVEEN - De raadsfractie van GBT wil tekst en uitleg over de verantwoordelijkheid, de competentie en de financiën binnen de Veiligheidsregio Twente. Daartoe dient GBT, dat een absolute meerderheid in de raadszaal heeft, volgende week in de vergadering van de gemeenteraad een motie in. Op sociale media laat fractievoorzitter Elzinga weten op brede steun te hopen. Het sterkste signaal zou zijn unanimiteit door een eendrachtige omhelzing.

Elzinga wijst erop dat de Veiligheidsregio Twente (samenwerkingsverband gemeenten, politie, justitie en hulpdiensten) meer geld wil hebben, bijna een ton, maar dat onduidelijk  waarom dat eigenlijk moet.. Ook inhoudelijk klinkt er kritiek. Zo zouden de uitgangspunten van beleid en de afwegingen die de Veiligheidsregio maakt diffuus zijn. Het ontbreekt de democratisch gekozen raden van de veertien Twentse gemeenten aan inzicht.

Recen signaleerde Rekenkamercommissies hebben het probleem van de onoverzichtelijkhid eveneens, maar het is aan de politiek er iets aan te doen, niet aan de taken, want die zijn wettelijk vastgelegd, wel aan de wijze waarop ze worden uitgevoerd, wat de prioriteiten zijn en hoe ze met elkaar in verband staan. Dit om te voorkómen dat er fricties ontstaan met lokaal beleid, bijvoorbeeld infrastructureel of terzake moraliteit.

Deel dit nieuws!