De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Losser pakt toenemende overlast van gebruikers gemeentehuis aan

Losser pakt toenemende overlast van gebruikers gemeentehuis aan

LOSSER - De regels voor bezoekers van ’t Lossers Hoes (gemeente en maatschappelijke organisaties en instellingen) worden aangescherpt omdat vaste gebruikers in toenemende mate overlast ervaren. Het gaat om hinder voor andere gebruikers, onfatsoenlijk taalgebruik en misbruik van de koffievoorziening. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders na afstemming met de vaste gebruikers een aantal huisregels vastgesteld.

Wethouder Van Essen: 'We willen de overlast en hinder voor publiek en medewerkers zoveel mogelijk voorkomen en beëindigen, daarom hebben we gekozen voor een aantal huisregels waar bezoekers zich aan moeten houden.' ’t Lossers Hoes is een gebouw met een open karakter, van en voor iedereen, maar waar nodig moet volgens de schepen paal en perk worden gesteld. 'We zien inwoners graag naar ’t Lossers Hoes komen, maar dit moet niet gepaard met gaan overlast en hinde voor anderen', liet Van Essen in een persbericht zetten.

Te handhaving van de orde ten gemeentehuize beveiligers inzetten om de huisregels te handhaven. In eerste instantie worden overtreders aangesproken op hun gedrag, maar bij aanhoudend ongepast gedrag kan een gebouwverbod worden opgelegd. Bij jeugdige overtreders behoort volgens de wethouder een gesprek met de ouders tot de mogelijkheden.

Deel dit nieuws!