De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Minister geeft 325.000 euro voor 'Proeftuin Maakplaatsen-Generators'

Minister geeft 325.000 euro voor 'Proeftuin Maakplaatsen-Generators'

ENSCHEDE - Voor het project 'Proeftuin Maakplaatsen-Generators' van Tetem in Enschede verstrekt minister Van Engelshoven van Kunst en Cultuur een subsidie van 325.000 euro. De bewindsvrouw heeft voor het stimuleren van vernieuwing en kruisbestuiving in de kunst vier miljoen beschikbaar.

Tetem in Roombeek/Enschede is één van de vijftien 'proeftuinen' hier te lande en de kartrekker van het project 'Proeftuin Maakplaatsen-Generators' dat op zijn beurt een vehikel is voor het bevorderen en intensiveren van samenwerking in de regio teneinde 'een goede netwerkstructuur' op te bouwen. Het uitgangspunt is het creëren van een op innovatie, technologie en creativiteit gericht ecosysteem, waarbij de Maakplaatsen en Generators elkaar versterken.

De Maakplaatsen zijn een initiatief van de Universiteit Twente, het ROC van Twente en Tetem. Ze bieden een programma waarmee kinderen, jongeren en ook volwassenen zich kunnen ontwikkelen tot verkennende, ontdekkende en creatieve burgers. Inmiddels doen tien Twentse gemeenten mee en zijn er zestien Maakplaatsen, waarin bibliotheken, scholen, regionale labs, musea en festivals vertegenwoordigd zijn. In de nabije toekomst zullen naar verwachting alle veertien gemeenten in Twente aanhaken en zal het aantal Maakplaatsen verder worden uitgebreid.

Generators is de platformfunctie voor innovatieve en technologische activiteiten en festivals van underground cultuurmakers, waarbij wordt gedacht aan activiteiten en initiatieven op het gebied van creatieve technologie, game-design, hacking, dance, electronic music, avant-garde kunst, maar ook festivals; centraal staat de relatie innovatie - technologie. Naar het oordeel van directeur De Groot van Planetart/Gogbot draagt de zichtbaarheid van Generators bij aan voortdurende vernieuwing en verbinding binnen het netwerk van creatieve technologie in de regio.

 

 

Deel dit nieuws!