De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Onderzoek fusie twee onderwijsstichtingen van twee denominaties

Onderzoek fusie twee onderwijsstichtingen van twee denominaties

RIJSSEN - De koepelorganisaties voor basis onderwijs Quo Vadis en ROOS hebben tot een fusie besloten.  Het is opmerkelijk vanwege de denominaties want onder ROOS vallen elf openbare scholen en onder Quo Vadis zeventien scholen voor bijzonder onderwijs. Het algemeen belang zou de fusie nodig maken. De mogelijkheden en de implicaties zijn onderdeel van een onderzoek waarvan de resultaten nog dit jaar bekend moeten zijn.

Beide stichtingen hebben scholen in zogenaamde krimpgebieden, regio’s waar minder kinderen worden geboren. Om een goede kwaliteit onderwijs te kunnen blijven bieden heeft een organisatie volgens de beide besturen voldoende capaciteit nodig. Dat zou het mogelijk maken om meer extra faciliteiten te bieden. In dat verband noemen ze een eigen invalpool, gedragsexperts, specialisten op het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid en digitale leermiddelen.

Voor medewerkers biedt een fusie van beide koepels meer doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden. Het effect op de scholen zelf zal volgens de bestuurders minder direct zijn. Het uiteindelijke doel van een fusie is dat het onderwijs op de scholen verbetert. Door te fuseren zal er een aaneengesloten gebied ontstaan van Almelo tot Deventer. ROOS houdt nu kantoor in Rijssen, Quo Vadis in Deventer.

In de onvermijdelijke werkgroepen en klankbordgroepen gaan werknemers van beide organisaties 'aan de slag' om te bezien hoe de fusie er in praktijk uit zou moeten zien. Het streven is om per 1 januari 2020 daadwerkelijk te gaan fuseren.

 

Deel dit nieuws!