De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA gebutst; GroenLinks wil in college Overijssel, D66 zit op de wip

CDA gebutst; GroenLinks wil in college Overijssel, D66 zit op de wip

derde update 3.53 uur

ENSCHEDE - Ook in Overijssel is het CDA de verliezer van de verkiezingen voor Provinciale Staten, maar het verlies blijft met twee zetels (van elf naar negen) binnen de perken. En ook in Overijssel winnen met name Forum voor Democratie (van niets op zes) en GroenLinks en houdt de VVD (als voorheen zes) vrouwmoedig stand. Het ligt volgens zeggen wel in de rede dat de christen-democraten van de beoogde coalitiepartners niet opnieuw hun gebruikelijke twee gedeputeerden meer mogen leveren. Het vertrek van gedeputeerde Maij was in de boezem van de christendemocratie te Overijssel sowieso na twee periodes al ingecalculeerd.

De plek van Maij zal vermoedelijk worden ingenomen door lijsttrekker Molema van GroenLinks, want deze partij krijgt in Overijssel vijf zetels, wat er twee waren - een kloeke winst. Molema was tot vorig jaar wethouder in Oldenzaal, maar viel daar bij de coalitievorming buiten de boot. Met de huidige coalitiepartij  ChristenUnie erbij (die vier zetels behoudt) ontstaat een coalitie van 24 zetels, wat een wankele meerderheid is bij 47 statenzetels. Om die reden zal volgens zoemende wandelgangen worden ingezet op een vijfpartijencoalitie, zonder dat het aantal gedeputeerden toeneemt, een coalitie die ook recht doet aan de verkiezingsuitslag.

Voor het CDA, dat wel met enige afstand de grootste partij in Overijssel zal blijven, vooral door handhaving en hier en daar zelfs winst in erkende bolwerken op het platteland, wordt  - bij het slagen van onderhandelingen over een nieuwe coalitie - de zittende gedeputeerde Van Hijum dagelijks bestuurder. Ook is gedeputeerde Van Haaf van de VVD verzekerd van voortzetting van een plek in het dagelijks bestuur van de provincie. Gezien de verhoudingen ligt het verder voor de hand dat de ChristenUnie met gedeputeerde Boerman een ijzer in het dagelijks vuur houdt, niet gek voor een partij die ook de commissaris des konings levert.

Traag op de wip

Anders ligt dat voor de zittende gedeputeerde Traag van D66, want haar partij heeft net als in andere provincies ook in Overijssel pijnlijk een boel veren moeten laten. Het zag er vannacht na het tellen van driekwart van de stemmen naar uit dat het zeteltal van D66 ruim wordt gehalveerd van vijf naar twee, dus de omgekeerde route van GroenLinks. Daar komt bij dat de PvdA  weliswaar in Overijsel een zetel kwijtraakte, van vijf naar vier, maar daarmee nog wel eens zo groot als D66 is geworden. En daar komt bij dat de sociaal-democraten met kandidaat-gedeputeerde Van Bree een beoogd gedeputeerde hebben die ervaring heeft als statenlid (ook fractievoorzitter) en het inzonderheid met zijn dorpsgenoot Van Hijum goed kan vinden, in en buiten Laag Zuthem.

Forum voor Democratie

Dat ondanks de zes zetels vanuit het niets Forum voor Democratie geen partij lijkt voor de coalitie komt vooral doordat de kandidaten zich voor de verkiezingen niet lieten zien, evenmin deelnamen aan debatten en ook niet op de uitslagenavond in het provinciehuis te Zwolle waren -  ze zijn noch worden gekend en ze lijken bij voorbaat al gezien. De belangrijkste taak van deze zes afgevaardigden naar de Staten van Overijssel zal vooralsnog in elk geval zijn hun stem uit te brengen voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Opvallend is wel dat in de Twentse steden Almelo, Enschede en Hengelo de partij van Baudet de meeste stemmen kreeg.

De democratische bestorming van het provinciehuis van Overijssel door de partij van Hiddema (kleine variatie) zal mede de oorzaak zijn van het verlies dat de PVV moest incasseren, want die partij had vijf zetels in het provinciaal parlement en houdt er nog drie over.

 

 

 

 

 

 

Deel dit nieuws!