De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Afbraak voormalig schoolgebouw aan de Bandoengstraat te Hengelo

Afbraak voormalig schoolgebouw aan de Bandoengstraat te Hengelo

HENGELO - Het voormalige schoolgebouw aan de Bandoengstraat te Hengelo gaat tegen de vlakte. Het complex, laatstelijk in gebruik bij Het Gilde College, is ooit gebouwd om een onderkomen te bieden aan de toenmalige LTS. De afgelopen decennia had het pand een functie voor voortgezet onderwijs, maar die is er niet meer nu Het Gilde College is verhuisd naar het C.T. Stork College aan de Fré Cohenstraat.

Het verweesde gebouw aan de Bandoengstraat is in de loop der jaren geregeld verspijkerd en ook zijn er noodgebouwen bijgeplaatst. De staat waarin het verkeert maakt volgens de gemeente afbraak tot de beste optie. Hergebruik van het hoofdgebouw coor onderwijsdoeleinden zou met de lage gebruiksstandaard (laag comfort) en de gebruikte materialen geen optie zijn.

De laagbouw (barakken) is later gebouwd, aanvankelijk met een tijdelijk karakter, dat in de loop der jaren permanent werd. De kwaliteit is matig tot slecht en zal in de huidige staat niet kunnen voldoen aan de eisen gesteld aan onderwijshuisvesting, waardoor de gemeenteraad tot afbraak heeft besloten.

De bedoeling is er op termijn nieuwbouw te plegen, waarbij de gemeente zich nog afvraagt of er opnieuw een gebouw voor onderwijsdoeleinden komt dan wel een bestemmingswijziging die woningbouw mogelijk maakt dan wel combinaties met kleinschalige dienstverlening.

 

 

Deel dit nieuws!