De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Eenmalig veertigduizend euro voor Toeristisch Glinsterend Tubbergen

Eenmalig veertigduizend euro voor Toeristisch Glinsterend Tubbergen

TUBBERGEN - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Tubbergen stelt de gemeenteraad voor eenmalig veertigduizend euro te verstrekken aan de Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen ten laste de begroting van dit jaar. Daarenboven wordt voorgesteld voor de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 een jaarlijkse subsidie van 31.250 euro uit de reserve evenementensponsoring te putten. Deze reserve omvat 125.000 euro.

Een voorwaarde  van het college is dat ondernemers in Tubbergen verantwoordelijk zijn voor het leveren van cofinanciering. Indien ondernemend Tubbergen niet aan deze inspanningsverplichting wil of kan voldoen houdt het gemeentebestuur het subdidiegeld ook in de knip. Na vijf jaar zou een evaluatie plaatsvinden en wordt er beoordeeld of de stichting zelfstandig kan opereren. Vanaf 2024 dient de stichting, sinds een jaar of drie de opvolger van wat voorheen de VVV heette, al het geld uit de markt te halen, dus vaan aangesloten revreatie- en horecabedrijven.

Het college legt dit voorstel aan de raad voor op basis van de aangeleverde evaluatie en het meerjarenplan van de Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen, waarbij het college er op wijst dat de markt en de tijdsgeest zijn veranderd, wat een eenmalig ruim gebaar verdedigbaar zou maken.

Deel dit nieuws!