De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Politieke zorgen huisvesting van en onderwijs voor arbeidsmigranten

Politieke zorgen huisvesting van en onderwijs voor arbeidsmigranten

ENSCHEDE/TWENTERAND - Voor veel bedrijven in de regio Twente zijn de Poolse, Roemeense, Hongaarse en Bulgaarse krachten onmisbaar, maar de huisvesting is somtijds een probleem. Daartoe heeft in Enschede de raadsfractie van D66 aan de bel van de collegekamer getrokken en in Twenterand stelde de SGP vragen. In een aantal gevallen is er volgens D66 sprake van misstanden rond huisvesting en arbeidsomstandigheden. Ook zouden de kinderen van migranten ‘vaak buiten beeld blijven’ en gaan ze niet of onregelmatig naar school.

Het raadslid Jeliazkova van D66 wil van het college in Enschede weten of de gemeente voldoende kennis heeft van gewoonten en gebruiken van deze gezinnen en ook om hoeveel  al dan niet geregistreerde arbeidsmigranten uit Oost-Europa het gaat, hoe ze wonen en of kinderen onderwijs volgen. Ook vraagt Jeliazkova of er contacten zijn met bedrijven waar de migranten werken.

Het raadslid Jonker van de SGP in Twenterand hamerde deze week vooral op het belang van maatwerk bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Bij goed werk hoort een goed huis. Hij liet wethouder Koster weten dat bedrijven in Twenterand daar ook op aandringen. Er vindt nu nog her en der in de gemeente  kamerverhuur of andere huisvesting plaats, maar in het nieuwe beleid zijn de mogelijkheden daartoe gemarginaliseerd. Jonker bepleit ’een fatsoenlijke regeling’  voor een goede huisvesting. Hij zou dit vóór de zomer geregeld willen hebben, maar de wethouder deed geen toezegging. Koster zoekt naar eigen zeggen in overleg met andere gemeenten oplossingen en gaat ook met werkgevers praten over de arbeidsmigranten die werk verrichten dat Nederlanders niet kunnen of niet willen doen. Tevens gaat de wethouder praten met de woningcorporatie Mijande over woningen, huurprijzen en aantallen arbeidsmigranten per woning.

Deel dit nieuws!