De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Gemeente wil Schouwburg Hengelo kopen (als theater van de stad)

Gemeente wil Schouwburg Hengelo kopen (als theater van de stad)

HENGELO - De gemeente Hengelo zal in de loop van dit jaar eigenaar worden van de stedelijke schouwburg, voorheen het Rabotheater. De overdracht van het gebouw van de Schouwburg Hengelo maakt deel uit van de sanering der schulden die de cultuurtempel in de loop der jaren op de culturele nek nam, en achterstallig onderhoud. Volgens wethouder Van Wakeren van Pro Hengelo hebben directeur-bestuurder Boer en de Raad van Comissarissen hem een paar weken geleden na 'een goed en stevig gesprek' toegezegd bereid te zijn tot verkoop.

Formeel is het de Stichting Schouwburg Hengelo die met een voorstel naar het gemeentebestuur moet komen, maar voorshands is er sprake van besprekingen, zowel ambtelijk als bestuurlijk, waarbij directeur-bestuurder Boer niet in het bijzijn van de gemeente (zeg de wethouder) met een jurist om tafel wilde, want strategisch solo wenst te opereren. Van Wakeren gaat ervan uit dat er nu tempo wordt gemaakt. Voor het jaarlijkse onderhoud, deels ook achterstallig, is ten stadhuize jaarlijks een extra bedrag van 416.000 beschikbaar, maar dat kan pas worden aangesproken als de schouwburg eigendom van de gemeente is, tenzij de raad anders beslist.

Op vragen vanuit de gementeraad zegt Van Wakeren dat de gemeente is toegezegd dat er medio dit jaar metterdaad het veel besproken 'theater van de stad' zal zijn. Dat was de afgelopen jaren een nadrukkelijke wens van de gemeenteraad, teneinde de Schouwburg Hengelo en de Stadsburgerij sterker aan elkaar te (ver)binden door toegankelijker te programmeren en ook op locatie. Er zou daartoe met ingang van dit jaar al wel een 'stadsprogrammeur' zijn aangrsteld bij de schouwburg, maar de wethouder weet daar nog niet het fijne van. De bedoeling is dat binnenkort een visiedocument over de opzet van het theater van de stad zal worden aangeboden.

 

 

Deel dit nieuws!