De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hellendoorn moet financieel zwaar bloeden en ambtelijke top dicteert

Hellendoorn moet financieel zwaar bloeden en ambtelijke top dicteert

NIJVERDAL - De gemeente Hellendoorn moet om niet in financieel zware problemen te geraken met de kans onder financiële curatele te worden gesteld nog dit jaar 5,3 miljoen euro bezuinigen en volgend jaar een bedrag tot 6,7 miljoen. De hoofdmoot is het snijden in het sociaal domein, waar de kosten - zoals gisteren gemeld - behoorlijk de draagkracht van Hellendoorn overstijgen.

Het is dus dit jaar alle hens aan dek, maar dat gaat, zo bleek hedenavond, met horten en stoten. De gemeenteraad werd tijdens een Poolse landdag in het Huis van Bestuur en Cultuur bijgepraat, maar het werd een debat vol moedwil en misverstand in een structuurloze setting.

De ambtelijke top ligt onder vuur, want de oplopende tekorten overvielen volgens gemeentesecretaris Willemsen de ambtenarij. Hij erkende dat signalen van de werkvloer niet door de betonlaag van het management kwamen, en daardoor lange tijd ook het college van burgemeester en wethouders onbekend waren. Willemsen trad vorig jaar aan als gemeentesecretaris nadat de positie van zijn voorganger onhoudbaar was geworden. Kort daarna werd algemeen directeur Donker naar Hellendoorn geheadhunterd. Zij nam vanavond het woord vóór na veel gekrakeel burgemeester Raven mocht zeggen dat het college 'ongelooflijk geschrokken' is van de situatie. Het college besloot onder aanvoering van Raven het volgens haar 'gerenommeerde bureau' Twijnstra en Gudde in te schakelen. Dat bureau biedt 1 maart zijn bevindingen aan over de bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke situatie in de gemeente Hellendoorn. Raven: 'Ik hoop dat we met elkaar deze klus kunnen en willen klaren.' Na een aantal besloten bijenkomsten mag de raad er 19 maart over vergaderen.

De bezuinigingsopgave is hoe dan ook groot, bleek tijdens een chaotische vergadering, maar wethouder Beintema bezwoer de raad dat onder-toezicht-stelling' van de provincie Overijssel niet aan de orde is. Er vindt binnenkort wel regulier overleg op ambtelijk niveau met de provincie plaats..

Deel dit nieuws!