De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Er doemt in Hellendoorn meerjarig 'sociaal tekort' op van miljoenen

Er doemt in Hellendoorn meerjarig 'sociaal tekort' op van miljoenen

NIJVERDAL - De gemeente Hellendoorn stevent af op een megatekort dat zijn gelijke niet kent, althans ten raadhuize in Nijverdal, waar spoedoverleg plaatsvindt. Het tekort is voor deze raadsperiode meerjarig op acht miljoen begroot en kan bij ongewijzigd beleid verdubbelen. De gemeenteraad wordt donderdag nader ingelicht over de tegenvallers en perspectieven. Er moet iets gebeuren, vindt het college van burgemeester en wethouders, dat de stemming in de raadszaal wil peilen.

Het gaat bij de oplopende kosten om alle ‘taakvelden’ van wat tegenwoordig het sociaal domein wordt genoemd: hulp, zorg en ondersteuning. Dat betreft de huishoudelijke hulp (licht of zwaar), de begeleiding annex dagbesteding, de jeugdzorg en de verstrekking van hulpmiddelen. Op al deze fronten gaat de gemeente Hellendoorn miljoenen interen op de reserves, onverwacht veel meer dan gedacht. Spoedberaad en hogeversnellingtempo worden ambtelijk nodig geacht.

Er moet linksom of rechtsom drastisch worden ingegrepen, waarbij aan ‘harde keuzes’ niet zou zijn te ontkomen. Een ambtenaar liet vanavond weten dat de gemeente eigenstandig beslissingen neemt, maar indien te gek door de provincie Overijssel onder curatele kan worden gesteld, met de verplichting net zo lang en zo diep te snijden in de uitgaven tot een sluitende begroting kan worden aangeboden.

Daar weten ze in Almelo, Haaksbergen en Twenterand over mee te praten. In laatstgenoemde gemeente besloot de vorig jaar nieuw aangetreden coalitie, juist vanwege tekorten in het sociaal domein, de onroerendzaakbelasting met 25 procent te verhogen, onder het motto dat de breedste schouders de zwaarste lasten moeten dragen in een vitale gemeente.

 

Deel dit nieuws!