De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Steeds vaker al baangarantie tijdens opleiding in bouw en techniek

Steeds vaker al baangarantie tijdens opleiding in bouw en techniek

HENGELO/VROOMSHOOP - Steeds meer opleidingen bieden een baangarantie. Er is vooral in de Twentse maakindustrie een urgente behoefte aan vakmensen, zo urgent dat al tijdens de opleiding een betrekking wordt aangeboden. Hetzelfde geldt voor de bouwnijverheid. Het opleidingscentrum STODT in Hengelo meldt dat de vraag naar CNC-draaiers en -frezers in Nederland dusdanig groot is dat nieuwkomers in de techniek een baan kunnen krijgen. Programmeren met computers, robots en iets maken wat er toe doet, dat maakt het vak van CNC draaier/frezer volgens STODT boeiend en interessant. De ontwikkelingen in de techniek gaan snel en dat vraagt steeds meer van werknemers. ‘Je blijven ontwikkelen is daarom een must om een vakspecialist te worden en te blijven.’ Een manier om te voldoen aan deze behoefte is het om- en bijscholen van mensen.’

Ook bij Bovo Bouwopleiding in Vroomshoop krijgen studenten er een baangarantie bij. Het opleidingscentrum biedt theorie en praktijk onder één dak en er is samenwerking met het onderwijsinstituut ROC van Twente. Het gaat om opleidingen volgens de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), wat inhoudt dat er vier dagen in de praktijk wordt gewerkt bij een erkend leerbedrijf en één dag theorie wordt gevolgd op in het gebouw van Bovo. De bouwsector zit  net als de techniek eveneens te springen om goed opgeleide vakmensen. En keuze voor de bouw betekent tegewoordig niet iemans tot zijn uittreden timmerman of metselaar hoeft te zijn. Er bestaan doorgroeimogelijkheden binnen de bouw- en infrasector. In de opleiding zijn er verschillende keuzedelen (modules) die een leerling kan volgen naast zijn reguliere opleiding.

Deel dit nieuws!