De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Bouw zes appartementen op plek voormalige supermarkt Oldenzaal

Bouw zes appartementen op plek voormalige supermarkt Oldenzaal

OLDENZAAL - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Oldenzaal stemt in met de bouw van zes koopappartementen op de plek van het voormalige pand van de supermarkt Sanders aan de Nieuwstraat, op de hoek met de Hengelosestraat. De huidige panden zijn verworven door de projectontwikkelaar Nova Satus.

Het plan behelst de verrijzenis van drie appartementen aan de Nieuwstraat en drie aan de Hengelosestraat. Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de benodigde wijziging van het bestemmingsplan. Aldus verdwijnt 625 vierkante meter winkeloppevlek buiten het kernwinkelgebied van de stad.

Gelet op de landurige leegstand van het pand, al een jaar of vijf, wordt met dit bouwinitiatief naar het oordeel van het college 'een ruimtelijke kwaliteitsslag' gemaakt in lijn met het woonprogramma en detailhandelsbeleid. Bovendien wordt met dit plan een einde gemaakt aan een 'onwenselijk' genoemde bevoorrading op de Hengelosestraat.

Deel dit nieuws!