De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Twentse zorgorganisatie Victorie ging verder waar de zorg ophield

Twentse zorgorganisatie Victorie ging verder waar de zorg ophield

ALMELO - Alle cliënten gaven van de zorgorganisatie geven aan dat zij de begeleiding bij als ‘goed’ ervaren en zeer tevreden zijn over Victorie Hulp- en Dienstverlening. Bijna alle cliënten spreken hierbij uit eerdere ervaringen vanuit andere organisaties waar ze begeleiding hebben ontvangen. Deze pasage komt uit het lekker op tijd opgemaakte tevredenheidsonderzoek 2018 komt in een navrant en curieus daglicht te staan der beschuldiging van de gemeente Almelo over frauduleuze praktijken.

De gemeente Almelo liet vandaag weten aangifte tegen Victorie te doen wegens zorgfraude en géén zorg meer van deze organistie af te nemen. Er zouden zich volgens onderzoek van de Sociale Recherche Twente ernstige misstanden hebben voorgedaan. Verplichtingen op gebied van veiligheid, doeltreffendheid en doelmatigheid komt Victorie volgens het persbericht van de gemeente Almelo niet na. Reden voor het college om zowel de subsidieaanvraag 2019 van Victorie af te wijzen als aangifte te doen van zorgfraude .Hij gaat ook juridisch aftasten of uitgekeere bedragen kunnen worden teruggevorderd. 'Zorggeld moet besteed worden aan waarvoor het bedoeld is.'

De gemeente Almelo en het CIMOT, de centrale toegang tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Twente, bespreken met cliënten van Victorie of en welke vervangende zorg nodig is en welke instellingen die kunnen leveren. De gemeente heeft de onderzoeksgegevens gedeeld met de Twentse gemeenten waarmee ze samenwerkt terzake zorg en jeugdhulp. Ook ontvingen de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en zorgkantoor Menzis de bevindingen van de Sociale Recherche Twente. De gemeente heeft tevens bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) een melding gemaakt.

De vaststelling in het tevredenheidsonderzoek van Victorie dat 'wij verder gaan waar de reguliere zorg ophoudt' krijgt een onbedoeld wrange bijsmaak, want de vraag is in welk ópzicht ging men verder...

Deel dit nieuws!