De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Gerritsen, burgemeester van Almelo, beste bestuurder Twente 2018

Gerritsen, burgemeester van Almelo, beste bestuurder Twente 2018

ALMELO – Een jaar lang mag burgemeester Gerritsen van Almelo zich de beste (gemeente)bestuurder van Twente noemen. Hij voert over 2018 de jaarlijkse Top 25 van de Roskam aan, onder meer doordat hij als geboren Tukker (Enter 1970) een bestuurlijk-culturele ommekeer tot stand bracht, met  afwisselend gestaalde en temende teksten.

Op de tweede plek in de Top 25 van de Roskam staat wethouder Beens der gemeente Rijssen-Holten die al jaren bovenin meedraait en op de derde plek wethouder Eerenberg van de gemeente Enschede die vorig jaar de winnaar was. Verrassend mag de vierde plek worden genoemd van de pas medio dit jaar aangetreden wethouder Van Wakeren van de lokale partij Pro Hengelo. Op de vijfde plek staat wethouder Langius van Almelo, op de zesde burgemeester Nauta van de gemeente Hof van Twente die twee jaar geleden de beste was en op de zevende wethouder Renkema van de gemeente Oldenzaal die vorg jaar op achttien stond.

01 (25) Arjen Gerritsen (VVD, Almelo)

Gerritsen is bijna twee en half jaar burgemeester van de gravenstad aan de Aa. Vorig jaar kwam hij nieuw binnen op nummer 25. De gestaalde VVD’er leidt het college, de gemeenteraad én de ambtelijke organisatie - met gemeentesecretaris Van Ardenne als zijn breekijzer op de werkvloer – met een knoet van gevlochten ijzerdraad, al omwikkelt hij die soms met fluweel en satijn. Zo bereikt de Eanterse sik wat hij in zijn hoofd heeft.

In economisch-maatschappelijk opzicht heeft Gerritsen zich afgelopen jaar een geharnaste crimefighter getoond, in sociaal-maatschappelijk opzicht een burgemeester die er ook wil zijn voor de minder bedeelden. De gepassioneerd gelovige burgemeester verenigt aldus het hardvochtige Oude en het bergredige Nieuwe Testament in ziel en zaligheid.

Gerritsen begon zijn politiek-bestuurlijke carrière in januari 1998 als wethouder te Wierden. Vanaf december 2002 was hij burgemeester van Haren. Bij zijn benoeming was hij met 32 jaar de jongste burgemeester van Nederland. In 2007 werd hij de burgemeester van De Bilt en in 2016 van Almelo. Hij zei dat een grote wens van hem in vervulling ging (burgemeester in de regio zijner jeugd en dan ook nog in de stad zijner schooljaren), wat de reden was dat hij eerder al een oogje op Hellendoon had, maar datt werd hem niet. Voor zijn vrouw was de terugkeer naar Twente meer dan een wens, want bijkans een huwelijkse eis; ze vertoefde al veel in Twente.

Gerritsen wil de stad opstoten in de vaart der volkeren en als Twents denker Almelo zijn cruciale plek in de regio hergeven. De manier van werken en en buiten het stadhuis moet  in zijn optiek drastisch veranderen, veel meer van buiten (straten, wijken, stadsdelen) naar binnen dan andersom. Dat vergt een andere manier van werken, waarvoor na veel 'preken' 4,5 miljoen euro bij de gemeenteraad lospraatte. De kritiek op de werkvloer pareert hij met gemeentesik Van Ardenne als uitvoerder op de werkvloer en als het moet tot bij de hoogste rechter.

Dezelfde hardheid toont Gerritsen bij de aanpak van wietplantages, drugshandel, crimininaliteit en witwasserij, waarvan een grote 'schoonmaakctie in Nieuwstraatkwartier/Wondebuurt afgelopen jaar een landelijk tot de verbeelding sprekende actie met veel politie-inzet was.

02 (06) Ben Beens (SGP, Rijssen-Holten)

klimt langzaam maar zeker, wars van fratsen, neemt beleidsmatig de tijd, staatkundig gereformeerd met oog voor pacificatie in de beste Rijssense traditie, sluit compromissen waar maatdchappelijk wenselijk en financieel mogelijk (is van origine bankier), maar gaat waar hij dat nodig acht zijn eigen gang, bijvoorbeeld bij zorg en maatschappelijke ondersteuning 'op zien Riessens met mekoar', heeft een groot hart voor kunst en cultuur en een speciaal oog voor de historisch wortels van de stad en derzelver monumenten

03 (01) Eelco Eerenberg (D66, Enschede)

slimste jongetje van de klas, trekt aan alle touwtjes, doet ook zo ongeveer alle externe betrekkingen, vooral de Haagse, heeft bij de formatie van 'zijn'  tweede college de 'windmolenportefeuille der duurzaamheid (die storm oogst, van kritiek wel te verstaan) in de maag van zijn nieuwe collega Van den Berg van Burger Belangen Enschede gesplitst, vertrekt ooit hij naar Hilversum om in de mediastad zijner geboorte burgemeester te worden (wat ook tussentijds kan) of Den Haag voor dondert niet welk departement

04 (--) Bas van Wakeren( Pro Hengelo, Hengelo)

eerste wethouder van zijn partij die de grootste werd, vers bloed werkt goed, regeert van stond af zakelijk slim en handig hard, met ruimte om op heart (gallery) uit te komen, geeft adem aan de belofte dat het (weldra) goed gaat komen, voortvarend aan de slag met plan voor cultuurhallen op het Marktplein, entameert woonprojecten op ingewikkelde plekken nabij de binnenstad, en gaat zelfs van milieu-eilanden kunstwerken maken

05 (05) Ellen Nauta (CDA, Hof van Twente)

kundig en ervaren burgemeester van de veel kernen en vlekken omspannende gemeente centraal in de regio, kan de niet al te sterke gemeenteraad met overredingskracht de baas, zou de twee CDA-wethouders wel wat meer in toom kunnen houden (goed voornemen), speelt in de regio Twente een belangrijke, want vaak verbindende rol, goud waard voor alles wat broos en breekbaar is, zonder over zich heen te laten lopen 

06 (03) Alex Langius (ChristenUnie, Almelo)

in het debat met de gemeenteraad en in onderhandelingen met externen een gedegen houwdegen, heeft een hekel aan meel in de mond, met name als hij spreekt, gewiekst financieel verantwoordelijk schepen, saneert de begrotelijke huishouding nu al jaren door vervreemding, afstoting en verkoping, als het moet tegen het zere been van de gemeenteraad, heeft soms zitbaar moeite met kritiek (ongeduld), maar kan uiteindelijk wel tegen een stootje

07 (18) Alida Renkema (CDA Oldenzaal)

heeft haar draai in Oldenzaal al lang en breed gevonden en dat gaat zich steeds meer uitbetalen, bovendien is de tijd van oogsten daar, of het nu gaat om de terugkeer van het Boeskoolmenneke naar het centrum van de markante Hanzestad, de recente doorbraak van de (ver)nieuwbouw van winkelcentrum De Thij of  de oude binnenstad rondom de Plechelmus, als wethouder van Ruimte en Grond  de vrouwelijke feminiene bouwpastoor 

08 (02) Anja van den Dolder (ChristenUnie, Hellendoorn)

bindende kracht in college, sociaal hart en idien nodig sociaal hard, pleitbezorger van de schone kunsten, voert vooruitstrevend cultuurbeleid in alle dorpen der gemeente, sleutelt nog aan plan voor nieuwbouw ten behoeve van scholengemeenschap Reggesteyn, wat een masterpiece moet worden

09 (19) Onno van Veldhuizen (D66, Enschede)

burgemeester die de stad er soms bij lijkt te doen, fervent en succesvol pleitbezorger van de Duitse connectie, waarin hij grote stappen zet, haalt de banden met Münster snel en stevig aan, boekt daarnaast kleinere succesen op het Twentse erf, dat hem minder ligt, als voorzitter van gemeenteraad en regiobestuur behangkleurig

10 (24) Wim Meulekamp (VVD, Hof van Twente)

krachtdadig en fijnsnarig pleitbezorger en uitvoerder va de energietransitie ten plattelande, koppelt duurzaamheid en economisch gewin, en dat dat hij  soepel en slim, of het nu gaat om de onderscheiden zonneparken, de bevordering van de stadslandbouw of het ervenbehoud van Deldenerbroek tot Markvelde

11 (07) Joop Hassink (CDA, Losser)

maakte in de beste traditie van het CDA zijn karwei af met uiteindelijk een redelijk florissant financieel perspectief, zorgde voor investeringen (onder meer bouwplannen) in Losser en buurtschappen, waar zijn opvolger Nijhuis platsprekend  en vlaghijsend de eer voor zal opeisen

12 (15) Roy de Witte (CDA, Tubbergen)

aanpakker van vernieuwing en vooruitgang, bouwpastoor van onderscheiden projecten in de vele dorpen, kernen en vlekken der gemeente Tubbergen, met als paradepaardje de nieuwe sporthal De Vlaskoel, tevens aanjager van bestuurlijke vernieuwing dicht bij en met de burger

13 (08) Claudio Bruggink (D66  Hengelo)

hoeder én stimulator van moderne sportvoorzieningen, hoogetpunt de drastische uitbreiding én modernisering van het Twentebad, grondlegger van culturele samwerking in de regio, ja, ook met Enschede, heeft dit beleidonderdeel (cultuur) trouwens wel moeten overdragen aan zijn nieuwe collega Van Wakeren

14 (21) Ilse Duursma (CDA, Dinkelland)

peetmoeder van  alles wat hulp, zorg en bijstand van node heeft in Dinkelland, zou een nazaat van tsarina Catharina de Grote kunnen zijn, want heerst keizerlijk, geeft het volk brood en spelen, maar bevordert ook het onderwijs, leert het volk schrijven en lezen en kan met collega Blokhuis elke Brand blussen

15 (--)  Roel Koster (GBT, Twenterand)

herintreder en saneerder op financieel vlak, schiep in korte tijd orde in de begrotingschaos van het activiteitencentrum Het Punt, pakte door, schapte fors en benoemde een nieuwe Raad van Toezicht, verdedigt met verve een stevige OZB-verhoging (25 procent) om de tekorten in het sociale domein te lijf te gaan

16 (12) Mariska ten Heuw (SP, Hengelo)

blijft een wethouder om rekening mee te houden, heeft het hart letterlijk en figuurlijk links, ijzeren dame, maar vertoont aan het begin van haar derde termijn van vier jaar enige tekenen van metaalmoeheid, scheermesteksten worden ook letterlijk en figuurlijk botter, maar financieel en sociaal heeft ze alles nog op de rij

17 (13) Wilmien Haverkamp (Partijloos, Tubbergen)

missionaire burgemeester die aantoont dat partijloosheid zelfs een pluspunt kan zijn, verbindt en versterkt heizame krachten in de samenleving, maar deinst evenmin terug voor 'drugswoningen'  of ze nu in Albergen of Manderveen staan, pleitbezorger moderne bestuurscultuur en elke vraag, ook via de mail, beantwoorden

18 (--) Rob Christenhusz (Werknemers Groepering Oldenzaal)

ondertussen ervaren rot ondertussen in het Oldenzaalse bestuur, groot geworden in de politiek-is-voor-de mensen-cultuur van nestor en ex-wethouder Jan Lempsink, kind aan huis bij scholen en sportclubs, aanjager van vernieuwing in harde en zachte sector, van sportaccommodaties tot sociaal domein.

19 (--) Ben Blokhuis (CDA Dinkelland)

snel ontluikend politiek talent met een scherpe bestuurlijke antenne, als een hazewindhond aan de slag met woningbouwplannen die per dorp vorm krijgen, in overleg met dorpsraden en potentiële bouwers

20 (17)  Rob Welten (CDA, Borne)

blijft een allrounder, maar zit eigenlijk te lang in deze buitenwijk van Hengelo, benut nog steeds zijn enorme kennis, te veel automatische piloot, maar kan indien snel nog een klapper maken, wordt genoemd als burgemeester van Zwolle

21 (20)  Arco Hofland (CDA, Rijssen-Holten)

blijft een allrounder, maar zit eigenlijk te lang  op Schildplein en Smitsbelt benut nog steeds zijn enorme kennis, te veel automatische piloot, maar kan indien snel nog een klapper maken, wordt genoemd als burgemeester van Zwolle

22 (--) Bart-Jan Harmsen (GBT, Twenterand)

communiceert helder, pakte meteen problemen op waar voorgangers in vastliepen, zoals de aanleg van een veilig fietspad naar het sportpark De Rohorst en loodste het experiment met de koopzondag door de raad net bestuurlijk flegma en een transparante bestuursstijl

23 (14) Jelle Beintema (CDA, Hellendoorn)

verkoopt van alles, met een voorkeur voor vierkante meters bedrijfsgrond (Lochter) en als het zo uitkomt zoete broodjes, voert gedegen financieel beleid,  kan raadsleden én inwoners bruuskeren vanwege zijn soms kort-affe Friese teksten, vooral over het A35-tracé

24 (22) Dianne Span (CDA, Wierden)

was wethouder en lijsttrekker, maar stapte na de verkiezingen op omdat ze niet met twee NEW-wethouders klem wilde komen te zitten, want van haren zo braam en hoeven zo kort lijkt weinig te verwachten, tenzij je projectontwikkelaar bent, na haar vertrek blijkt hoe goed ze het in de Wierdense ambiance als wethouder deed

25 (--) Irene ten Seldam  (CDA Almelo)

verrassende notering, Ten Seldam mocht van niemd, ook niet van haar eigen CDA terugkeren als wethouder, maar heeft nu meer macht dan ooit, want gedráágt zich nog wel als wethouder, heeft haar opvolger, wethouder Van Mierlo, in de greep en overvleugelt ook fractievoorzitter Zielman die vaak ziek of anderszins absent is.

 

Deel dit nieuws!