De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CXXX

Mede omdat ik niet graag over me heen laat lopen, heb ik liever niet dat er ooit een straat naar me wordt vernoemd. Het is, overigens, ook niet voorstelbaar dat iemand op de gedachte zou komen.

De huizen mijner jeugdjaren stonden aan straten die de namen van schepenen hadden en ik woon nu alweer ruim veertig jaar in een woning aan een plein dat de naam draagt van een burgemeester...

Het raadslid Bert Hümmels in Almelo ijvert er nu voor tien jaar na het overlijden van Herman Meijlof hem een straat te 'geven'. Meijlof was beeldend kunstenaar en hoeder van het openbaar kunstbezit ter stede. En een in lichte argwaan levende kunstenaar, met wie het in België, Bokkesprong, Hookhoes en Stam fantastisch kunstzeuren was, met ideeën en hemelhoge plannen van halverwege de avond tot het ochtendgloren. In zijn ironie proefde je bij de graficus/collagist altoos kennis en smaak. En dan in de late namddag een dubbele espresso bij Piet Talamini, op het terras met uitzicht op het Kerkplein.

Om heel andere redenen, hoewel, op de keper beschouwd niet eens zo heel veel anders, vind ik dat er volgend jaar september een beeld zou moeten komen van de kleurrijk geslepen stadspoliticus Joop Schepers (dan ook tien jaar dood), misschien aan de Herman Meijlofkade... Ik ben voor, want Meijlof is met een in alle opzichten klein oeuvre een groot kunstenaar, Schepers in zekere zin ook.

Deel dit nieuws!