De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • VVD valt bij natuurbegraven in Enschede/Twekkelo uit coalitieboot

VVD valt bij natuurbegraven in Enschede/Twekkelo uit coalitieboot

ENSCHEDE/TWEKKELO - De gemeenteraad van Enschede stemde hedenavond in met het bieden van de mogelijkheid tot natuurbegraven op het Landgoed Christinalust. Acht raadsleden stemden tegen, onder wie de drie aanwezige raadsleden van de coalitiepartij VVD, de tweekoppige PVV-fractie en verder de eenpersoonsfracties van Enschede Anders, Groep Versteeg en DPE.

De tegenstemmers hekelen vooral de omvang van een 'ceremoniegebouw' van 550 vierkante met, want vrezen een meer robuuste verstening van het natuurgebied, onder meer vanwege de precedentwerking. Volgens wethouder Van Houdt en de grote raadsmeerderheid is er geen reden voor die vrees. Op verzoek van het raadslid Visser werd nog  enige tijd achter gesloten deuren gedelibereeerd, maar kennelijk hadden de opposanten onvoldoende zwaarwegende argumenten, want het besloten beraad zou de even later openbare stemming niet be├»nvloeden.

Er is in de oude buurtschap in de natuurlijke dreven tussen Enschede en Hengelo al jaren sprake van plannen om de mogelijkheid te bieden op Landgoed Christinalust ter aarde te worden besteld. Op een natuurbegraafplaats kunnen mensen een plek kopen waar ze te gelegener tijd ter aarde worden besteld. Er is geen plek voor een steen, een monumentje of wat dan ook. Natuurbegraven Nederland zal tien procent van het ruim zeventien hectare omvattende landgoed pachten van eigenaar Jordaan, die hiermee het Christinalust in stand kan houden als een toekomstbestendig en gezond landgoed om door te geven aan de volgende generatie. Ook zouden met dit initiatief de cultuurhistorische waarden van het landgoed worden versterkt en beleefbaar gemaakt met wandel- en fietsroutes.

Deel dit nieuws!