De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede wil wél zonnedaken op XL Park maar geen detailhandel

Enschede wil wél zonnedaken op XL Park maar geen detailhandel

ENSCHEDE/ALMELO - In navolging van de gemeente Almelo gaat de gemeente Enschede morgen in een overleg met de andere aandeelhouders pleiten voor energieke maatregelen op XL Park in Almelo. In tegenstelling tot Almelo gaat Enschede proberen voor elkaar te krijgen dat er niet meer in afwijking van de afspraken grond mag worden verkocht ter vestiging van bedrijven waarvoor XL Park niet is aangelegd door vier gemeenten en de provincie. De gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo hebben elk 23 procent van de aandelen, de provincie Overijssel ook en de gemeente Borne acht procent.

Enschede wil vasthouden aan de oorsprong: een regionaal bedrijventerrein (het heette ook lange tijd RBT) voor grote kavelafnemers (tenminste twee hectare) met een accent op logistiek, transport en in de hogere milieucategorieën. Daar hoort wat Enschede betreft in elk geval geen grote detailhandel bij, zoals Kees Smit, die er recent een tien hectare grote kavel kocht. Het bedrijf gaat er pal aan de A35 nieuwbouw plegen, met een logistiek centrum komt en een distributiecentrum plus een 'experience center' en kantoren, maar natuurlijk ook consumentenverkoop, en juist dát schoot met name D66 in Enschede in het verkeerde keelgat. En nu dus de gehele raad die, trouwens vlak voor het middernachtelijk uur in een vloek en een zucht, een 'eens maar nooit weer'-motie aannam.

Deze motie zal dus al deze week in een vergadering van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling XL Park ter sprake worden gebracht. Dat gebeurt ook met de motie om op XL Park zonnepanelen te plaatsen, zowel op overschietende gronden ('restkavels') als op de daken van de bedrijven die er gevestigd zijn of er bouwen, zoals de distributiereus Heylen Groep. Deze motie krijgt, mogelijk in tegenstelling tot de andere, in elk geval steun van Almelo, dat daar met name bij monde van de raadsfractie van de VVD in raadsvergaderingen meermalen met klem op aandrong.

Deel dit nieuws!