De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Ex-raadslid en ex-ambtenaar Enschede dwars bij natuurbegraven

Ex-raadslid en ex-ambtenaar Enschede dwars bij natuurbegraven

ENSCHEDE - De gemeenteraad van Enschede zal maandag naar het zich laat aanzien akkoord gaan met het plan voor een natuurbegraafplaats in de dreven van Twekkelo. Er zijn twee zienswijzen (hedendaags jargon voor bezwaarschriften) ingediend. Saillant is dat ze afkomstig zijn van een voormalig raadslid en een gewezen ambtenaar der gemeente Enschede.

Een derde zienswijze, eerder ingediend door de Vereniging Behoud Twekkelo, is ingetrokken, want de gemeente en de vereniging hebben elkaar gevonden over het hoen het wat.. Er is in de oude buurtschap in het zuchtende landschap tussen Enschede en Hengelo al jaren sprake van plannen om de mogelijkheid te bieden op Landgoed Christinalust ter aarde te worden besteld.

Van de aanvankelijke sterkere tegenstand staan alleen de bezwaren van een voormalig ambtenaar en gewezen raadslid nog overeind. De inmiddels gepensioneerde ambtenaar werkte tijdens haar ambtelijke carrière mee aan het plan, maar vindt nu dat het toch niet door moet gaan. Het voormalige raadslid Enklaar die naast Christinalust op landgoed ’t Stroot woont liet een woordvoerder van Bureau Takkenkamp argumenten aanvoeren tegen de natuurbegraafplaats. Enklaar, indertijd voorman van de VVD in Enschede, zag zijn eigen plan voor een Twekkelerhof op het Stroot sneven, wat hij de gemeente hoogst kwalijk nam en nog neemt, maar hij weigert het tot op heden een oplossing-door--aanpassing. De gemeente wenst Christinalust en Stroot los van elkaar te zien.

Op een natuurbegraafplaats kunnen mensen een plek kopen waar ze te gelegener tijd ter aarde worden besteld. Er is geen plek voor een steen, een monumentje of wat dan ook; het gaat om de opneming in en de eenwording met het landschap. Natuurbegraven Nederland zal tien procent van het ruim zeventien hectare omvattende landgoed pachten van eigenaar Jordaan, die hiermee het Christinalust in stand kan houden als een toekomstbestendig en gezond landgoed om door te geven aan de volgende generatie. Ook zouden met dit initiatief de cultuurhistorische waarden van het landgoed worden versterkt en beleefbaar gemaakt met wandel- en fietsroutes.

Deel dit nieuws!