De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Biogas van koeien in Noord-Deurningen voor bedrijven Dinkelland

Biogas van koeien in Noord-Deurningen voor bedrijven Dinkelland

NOORD-DEURNINGEN - Een samenwerking van melkveebedrijven in de omgeving van Noord Deurningen moet leiden tot een eerste biogasnetwerk. Hiervoor doet de Stichting Duurzaam Noord Deurningen, de overkoepelende stichting die tot doel heeft om het dorp energieneutraal te maken, onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden van dit biogasnetwerk. De gemeente Dinkelland (waartoe Noord Deurningen behoort) en de gemeenten Oldenzaal, Losser en Tubbergen (gevieren Noordoost Twente) verstrekken een bijdrage van vijfduizend euro.

Op zeven plekken in de omgeving van Denekamp wordt binnenkort biogas geproduceerd. Het biogas wordt via een biogasnetwerk getransporteerd naar afnemers op het industrieterrein van Denekamp. De biogashub van de deelnemende melkveebedrijven zal in maart operationeel zijn. Daarnaast draagt de Euregio uit de Europese subsidieruif voor grensoverschrijdende projecten zeventig procent van de onderzoekskosten bij vanuit het programma Interreg Duitsland- Nederland.

Biogas wordt de meest natuurlijke vorm van gaswinning genoemd. De dagverse mest van de koeien wordt opgevangen in de stallen en getransporteerd naar nieuw geplaatste mestvergisters op het terrein van de boerderijen. In de vergisters (silo’s) op de boerenerven wordt het gas dat vrijkomt opgevangen en ingevoerd op het biogasnetwerk. De koeien mogen ook nog gewoon naar buiten op gezette tijden en staan zeker niet alleen of vaker op stal, zo beweren de initiatiefnemende veehouders en ambtenaren. Van koeienmest wordt biogas gemaakt, wat bij de afnemers fossiel aardgas vervangt.

Deel dit nieuws!