De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Ruim vier miljoen voor Twentse aanpak en extra impuls jeugdhulp

Ruim vier miljoen voor Twentse aanpak en extra impuls jeugdhulp

ALMELO/GOOR - De jeugdhulpregio Twente krijgt, om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, verspreid over drie jaar, ruim vier miljoen euro, met ingang van dit jaar 1,35 miljoen. Het geld komt uit het transformatiefonds dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de rijksoverheid instelden.

De 42 jeugdhulpregio’s in het land, waaronder Twente, maken daar ook gebruik van, maar onduidelijk is of de gemeenten Almelo en Hof van Twente, die besloten tot een afwijkende aanbesteding, ook geld uit deze pot krijgen. Bij de toekenning van het geld is aangegeven dat het drieledige Twentse plan voldoende potentie heeft.

Het eerste thema is ‘Ieder kind doet naar vermogen mee in zijn eigen omgeving’ waarin aandacht is voor het zo min mogelijk uit huis plaatsen van kinderen. Als het toch noodzakelijk is, zou gewerkt moeten worden aan meer en betere inzet van pleeggezinnen en gezinshuizen en het zo min mogelijk uit huis plaatsen van kinderen op leefgroepen. Het tweede thema raakt aan het veilig opgroeien van kinderen en het streven naar een vloeiende en logische overgang tussen vrijwillige en gedwongen hulp voor zowel de kinderen als de gezinnen, met hooguit tijdelijke dwang. Het derde thema ‘Jongeren op weg naar volwassenheid’ betreft de aansluiting met het onderwijs om te kijken wat er verandert als kinderen achttien jaar worden en op welke manier zie daarna nog de ondersteuning kunnen blijven ontvangen die ze nodig hebben.

Deel dit nieuws!