De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • LAS vermoedt nepclub achter bezwaren tegen Hornbach in Almelo

LAS vermoedt nepclub achter bezwaren tegen Hornbach in Almelo

ALMELO – De raadsfractie van LAS in Almelo vermoedt dat BelangenAlliantie Detailhandel Twente een vehikel van Dietz Communicatie is van de bedrijven Gamma en Praxis met als oogmerk door telkens bezwaar te maken de komst van bouwmarkt Hornbach te voorkómen.

Van Neerbos Bouwmarkten en tevens eigenaar van veel vestigingen van Gamma en Karwei, waaronder die in Almelo, is één van de opdrachtgevers van Dietz Communicatie. LAS stelt dat de Gamma en de Praxis, die telkens bezwaar maken tegen de komst van Hornbach, de grondleggers van een niet officieel bestaande belangenorganisatie, die zogenaamd onafhankelijk is.

Volgens politiek leider Kampman van LAS wijst erop dat woordvoerder Stallaert, die waar mogelijk bij gemeenten en de provincie Overijssel de bezwaren tegen Hornbach uitvent, praat namens ‘een niet officieel bestaande belangenorganisatie, die zogenaamd onafhankelijk is’. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders schrijft Kampman: ‘Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er op de één of andere manier sprake is van belangenverstrengeling.’

Formeel staat de BelangenAlliantie Detailhandel Twente niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als organisatie en ook is er geen website. ‘Dit bevreemdt ons zeer. Zij gebruiken de afkorting ‘BADT’ maar die is vastgelegd bij de Kamer van Koophandel door een organisatie in Amsterdam, namelijk Belangenbehartiging Amsterdamse Dak- en Thuislozen.

De alliantie heet bureaus als Ecorys en Antea ‘anti-onderzoeken’ laten doen, maar volgens Kampman is de opdrachtformulering onbekend. ‘In hoeverre is hier sprake van het in omloop brengen van ‘nepnieuws’ om de komst van Hornbach tegen te gaan in Twente?’, vraagt LAS aan het college,

Deel dit nieuws!