De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Natuurbegraafplaats in Enschede dient natuur en gezond landgoed

Natuurbegraafplaats in Enschede dient natuur en gezond landgoed

ENSCHEDE – Er komt op Landgoed Christinalust in Enschede een natuurbegraafplaats. Een deel van het landgoed zal om deze reden worden gepacht en past in de visie van ‘een toekomstbestendig en gezond landgoed om door te geven aan de volgende generatie’. Ook zou het de verbetering van de natuurkwaliteit en een duurzame instandhouding van landgoed Christinalust mogelijk maken.

In de beoogde situatie wordt het plangebied in gebruik genomen als een natuurgebied waarbinnen natuurbegraven mogelijk is. Ook zouden met dit initiatief de cultuurhistorische waarden van het landgoed worden versterkt en beleefbaar gemaakt.

Er wordt bovendien een alternatief geboden voor bewoners van de gemeente Enschede naast het cremeren en het traditioneel begraven op een reguliere begraafplaats. Verder is het belangrijk dat het landgoed opengesteld wordt voor het publiek en recreatief medegebruik passend bij de functie mogelijk zijn, zoals wandelen en fietsen. Bij de totstandkoming van het plan is de Vereniging Behoud Twekkelo nauw betrokken en ook de provincie Overijssel (bevoegd gezag) en de Stichting Natuur en Milieuraad Enschede zijn geraadpleegd en hebben geen bezwaren.

Deel dit nieuws!