De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens LXXX

Het was verpletterend toen ik de elpee 'Vroeger of Later' kocht van mijn krantenwijkgeld. We schrijven 1974. Ik was vijftien jaar. Er ging een wereld voor me open, zeg maar één groot onstuitbaar verlangen. De zeldzame combinatie van rebellie en liefdespijn. Alle teksten heb ik nog paraat, in de kop gestampt, elke nieuwe elpee, later cedee, schafte ik terstond aan.

Er zijn twee in hun moerstaal zingende grootheden van wie ik alles heb gekocht, van Robert Long en Jenny Arean, die de adolescentieziel raakten. Voort gaat'ie weer. De altstem en de zangmelancholie. En meestal (je kunt niet alles hebben) teksten die raken, althans mij, Long schreef ze zelf, Arean vergaderde de beste tekstschrijvers om zich heen, onder wie Long. 

Ik heb beiden gesproken, Long in het Oude Verkeershuis te Almelo, waar ze het niet op 'homosuele zangers' begrepen hadden, dus dat duurde kort. Arean, op wie ik vroeger heimelijk verliefd was, heb ik geïnterviewd in De Reggehof, maar ook dat duurde kort, omdat ze ook naar de dokter in Goor was geweest, die ze des avonds in de voorstelling bij name zou noemen.

Robert Long zou deze week 75 jaar zijn geworden, ware het niet dat hij een ongeluksgetal geleden stierf. Hij is deze week in het Nieuwe Luxor te Rotterdam te zijner onvergetelijkheid in zijn eigen, zij het nu door anderen, onder wie Arean, gezongen repertoire herdacht.

 

Deel dit nieuws!